Lenkijos prezidentas atsiprašė žydų už 1968-ųjų persekiojimą
Len­ki­jos pre­zi­den­tas Andr­ze­jus Du­da ket­vir­ta­die­nį at­sip­ra­šė žy­dų už ko­mu­nis­ti­nio re­ži­mo prieš 50 me­tų vyk­dy­tą an­ti­se­mi­ti­nę kam­pa­ni­ją, kai šios tau­ty­bės as­me­nys bu­vo gu­ja­mi iš ša­lies.

„Laisva ir nepriklausoma šiandieninė Lenkija, mano karta, nėra (už tai) atsakinga ir neturi atsiprašyti. Tačiau tiems, kurie tada buvo išvaryti, norėčiau pasakyti: atleiskite tuometinei respublikai, lenkams ir Lenkijai už jos padarytą labai gėdingą veiksmą“, – sakė prezidentas.

Šiuo metu tarp Lenkijos ir Izraelio tvyro įtampa dėl neseniai įsigaliojusio prieštaringai vertinamo įstatymo dėl Holokausto įvykių traktavimo. Izraelis šį įstatymą laiko bandymu nuslėpti kai kurių lenkų veiksmus per Antrąjį pasaulinį karą.