Lenkijos opozicija kuria koaliciją Europos Parlamento rinkimams
Pen­kios Len­ki­jos opo­zi­ci­nės par­ti­jos sek­ma­die­nį pa­skel­bė ku­rian­čios koa­li­ci­ją ge­gu­žę vyk­sian­tiems Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mams ir ap­kal­ti­no val­dan­čiuo­sius kon­ser­va­to­rius sie­kiant iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos.

„Padarysime taip, kad niekam nebūtų įmanoma išvesti Lenkijos iš Europos Sąjungos“, – teigiama bendrame opozicinių Piliečių platformos (PO), Lenkijos valstiečių partijos (PSL), liberalios „Nowoczesna“ partijos, socialdemokratų (SLD) ir žaliųjų partijos pareiškime.

„Formuojame europinę koaliciją siekdami apsaugoti Lenkiją nuo antieuropietiškų jėgų, nuo tų, kurie silpnina ir naikina Lenkijos poziciją Europos Sąjungos širdyje“, – sakė Piliečių platformos lyderis Grzegorzas Schetyna.

Lenkijos opozicija nuolat kaltina valdančiąją „Įstatymo ir teisingumo“ (PiS) partiją siekiant išvesti šalį iš ES. Šios politinės jėgos lyderis Jaroslawas Kaczynskis tokius priekaištus atmeta.

Vis dėlto PiS vadovaujama Vyriausybė nuo pat atėjimo į valdžią 2015 metais yra įsivėlusi į ginčus su Briuseliu.

Lenkija tik pernai gruodį išpildė Europos Sąjungos aukščiausiosios teismo institucijos reikalavimą, kad Varšuva įšaldytų įstatymą, kuriuo numatomas mažesnis šalies Aukščiausiojo Teismo teisėjų pensinis amžius.

ES reiškė nerimą, kad šiuo įstatymu gali būti siekiama kontroliuoti Lenkijos teismų sistemą, tačiau Vyriausybė tvirtino bandžiusi spręsti korupcijos problemas.

Naujausios visuomenės apklausos rodo, kad PiS ir naujoji koalicija rinkimuose turėtų užsitikrinti po beveik 40 proc. balsų.

Dar 10 proc. balsų turėtų gauti nauja progresyvi „Pavasario“ partija, 7 proc. balsų atitektų judėjimui „Kukiz“.

Vyriausybė šeštadienį pareiškė, kad šiemet padidins viešąsias išlaidas 9,5 mlrd. eurų. Lenkijoje 2019 metais vyks ir vietos parlamento rinkimai.

Už šiuos pinigus bus skiriama 110 eurų išmoka kiekvienam vaikui, įvestos mokesčių lengvatos dirbančiam jaunimui iki 26 metų ir pagerintas viešasis transportas.