Lenkijoje užfiksuotas galvijo užsikrėtimo kempinlinge atvejis
Len­ki­jo­je bu­vo už­fik­suo­tas kar­vės už­si­krė­ti­mo ne­ti­pi­ne gal­vi­jų spon­gi­for­mi­ne en­ce­fa­lo­pa­ti­ja (GSE), dar ži­no­ma kaip kem­pin­li­gė, at­ve­jis, ta­čiau jis bu­vo izo­liuo­tas ir žmo­nių svei­ka­tai pa­vo­jaus ne­ke­lia, pir­ma­die­nį pra­ne­šė ša­lies vy­riau­sia­sis ve­te­ri­na­ras.

„Lenkijoje patvirtintas netipinės formos GSE atvejis“, – lenkų naujienų agentūra PAP citavo vyriausiąjį veterinarą Krzysztofą Niemczuką.

„Pasak Tarptautinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE), netipinės formos GSE, kokia buvo rasta Lenkijoje, nepaveikia Lenkijos kaip šalies, kurioje GSE rizika menka, statuso“, – pridūrė jis.

GSE užsikrėtusi karvė buvo rasta Mirsko miestelyje pietvakarių Lenkijoje, netoli sienos su Čekija ir Vokietija. Gyvulys buvo sunaikintas, sakė K. Niemczukas.

Užsikrėtimas netipinės formos GSE buvo aptiktas sausio 24 dieną per įprastą tikrinimą, sakoma atskirame OIE pranešime.

Organizacija pridūrė, kad šios atmainos kempinligė „spontaniškai pasireiškia visose karvių populiacijose labai mažu dažniu“, todėl „nedaro poveikio oficialiam GSE rizikos vertinimui Lenkijoje“.

GSE, sukeliamos patogeninių save replikuojančių baltymų – prionų – protrūkis tarp Didžiojoje Britanijoje laikomų galvijų 1996 metais privertė Europos Sąjungą paskelbti pasaulinį embargą britiškai jautienai ir jos produktams, kai buvo nustatyta, jog šia liga gali užsikrėsti žmonės.

Žmonėms GSE patogenai gali sukelti potencialiai mirtiną Creutzfeldto-Jakobo ligą.

Jautienos embargas Europoje buvo atšauktas 1999 metais.

Pirmadienį ES ekspertai atvyko į Lenkiją aiškintis atskiro atvejo, jog viena šios šalies skerdykla apeidinėjo veterinarinės priežiūros mechanizmus ir skerdė sergančias bei luošas karves. Nustatyta, kad šių gyvulių mėsos buvo eksportuota į maždaug 13 Bendrijos šalių, įskaitant Lietuvą.