Lenkijoje prisaikdinti naujos vyriausybės ministrai
Len­ki­jo­je an­tra­die­nį bu­vo pri­saik­din­ti pert­var­ky­tos prem­je­ro Ma­teus­zo Mo­ra­wiec­kio vy­riau­sy­bės na­riai.

Per ceremoniją, surengtą prezidentūroje Varšuvoje po vidurdienio vietos (13 val. Lietuvos) laiku, prisaikdintame naujajame ministrų kabinete pakeisti aštuoni ministrai, įskaitant ypač svarbius Užsienio reikalų, Gynybos, Aplinkos apsaugos ir Finansų ministerijų vadovus.

Finansų ministro postą, anksčiau priklausiusį M. Morawieckiui, perėmė Teresa Czerwinska.

Gynybos ministrą Antonį Macierewiczių, kurio santykiai su prezidentu Andrzejumi Duda pastaruoju metu buvo įtempti, pakeitė Mariuszas Blaszczakas, iki šiol turėjęs vidaus reikalų ministro portfelį. Vadovauti Vidaus reikalų ministerijai paskirtas Joachimas Brudzinskis.

Naujuoju diplomatijos vadovu vietoje Witoldo Waszczykowskio tapo Jacekas Czaputowiczius. Prognozuojama, kad jis atliks svarbų vaidmenį sprendžiant ginčą tarp Varšuvos ir Europos Sąjungos, kaltinančios Lenkiją teisinės valstybės principų pažeidimais.

Sveikatos apsaugos ministerijai vietoje Konstanty Radziwillo vadovaus Lukaszas Szumowskis.

Dėl skandalingų kirtimų saugomoje Belovežo girioje pagarsėjusį aplinkos ministrą Janą Szysko keičia Henrykas Kowalczykas.

Andrzeju Adamczykas buvo paskirtas nauju infrastruktūros ministru.

Jerzy Kwiecinskis tapo investicijų ir plėtros ministru.

Naująja verslumo ir technologijų ministre tapo Jadwiga Emilewicz.