Lenkijoje pradėtas tyrimas dėl antisemitinio incidento Aušvice
 Len­ki­jos pro­ku­ro­rai ti­ria an­ti­se­mi­ti­nį pro­tes­tą prie Auš­vi­co mir­ties sto­vyk­los var­tų, ku­ria­me da­ly­va­vo de­šim­tys kraš­tu­ti­nių de­ši­nių­jų na­cio­na­lis­tų.

Incidentas sekmadienį įvyko Osvencime Pietų Lenkijoje, kur Antrojo pasaulinio karo metais veikė nacių Aušvico mirties stovykla. Kraštutiniai dešinieji protestavo Holokaustą išgyvenusiems žmonėms netoliese susirinkus paminėti stovyklos išvadavimo metinių. Ši diena dabar taip pat minima kaip Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena.

Televizijos reportaže matomas kraštutinių dešiniųjų aktyvistas Piotras Rybakas, teistas už žydo atvaizdo sudeginimą 2015 metais, sako: „Turime pasakyti žydų įsibrovėliams,.. kad esame šios šalies šeimininkai.“

Osvencimo rajono prokuroro pavaduotojas Mariuszas Slomka pirmadienį sakė, kad prokurorai atlieka tyrimą. Lenkijoje kurstyti neapykantą religijos ar rasės pagrindu yra nusikaltimas.