Lenkijoje – naujos diskusijos dėl Holokausto įstatymo
Len­ki­jos par­la­men­ta­rai tre­čia­die­nį svars­tys nau­jas Ho­lo­kaus­to įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis sie­kia­ma pa­nai­kin­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už pa­si­sa­ky­mus, esą ken­kian­čius Len­ki­jos ge­ram var­dui.

Anksčiau šiemet įsigaliojęs įstatymas numato iki trejų metų laisvės atėmimo bausmes asmenims, viešai skelbiantiems, kad Lenkijos valstybė arba tauta yra kalta dėl nacių nusikaltimų.

Šis teisės aktas yra dalis konservatyvios nacionalistinės pakraipos vyriausybės pastangų pasitelkiant istoriją ginti šalies garbę ir išdidumą. Daug metų lenkų pareigūnai bandė kovoti su tokiomis frazėmis kaip „lenkų mirties stovyklos“, kurios kartais užsienyje vartojamos kalbant apie Antrojo pasaulinio karo metais nacių Vokietijos pastatytas ir valdytas mirties stovyklas okupuotoje Lenkijoje.

Izraelis šį įstatymą laiko bandymu nuslėpti kai kurių lenkų veiksmus per Antrąjį pasaulinį karą. JAV irgi išreiškė susirūpinimą dėl žodžio laisvei iškilusios grėsmės.

Naująsias šio įstatymo pataisas parlamentui pateikė Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis.