Lenkijoje emocingai paminėtas Lecho Walesos 75-metis
Da­bar­ti­nės len­kų vy­riau­sy­bės ig­no­ruo­ja­mas Len­ki­jos lais­vės did­vy­ris Le­chas Wa­le­sa šeš­ta­die­nį 500 sve­čių, įskai­tant Eu­ro­pos Są­jun­gos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­ką Do­nal­dą Tus­ką, ap­sup­ty­je pa­mi­nė­jo sa­vo 75-ąjį gim­ta­die­nį bei 35-ąsias No­be­lio tai­kos pre­mi­jos ga­vi­mo me­ti­nes.

„Nemanau, kad kada nors aplink mane buvo tiek daug žmonių, tokių žymių žmonių, tiek daug ambasadorių“, – per Gdansko operos teatre surengtą ceremoniją kalbėjo akivaizdžiai susijaudinęs buvęs Lenkijos prezidentas.

Būtent čia, Gdanske, 1980 metais laivų statyklos elektrikas L. Walesa nustebino pasaulį, kai vadovavo 17 tūkst. laivų statyklos darbuotojų streikui, tuometinę valdžią privertusiam pripažinti komunistinio bloko pirmąją ir vienintelę nepriklausomą profsąjungą „Solidarumas“.

„Sto lat, sto lat (linkim šimto metų)“, – skandavo minia, kurioje buvo L. Walesos draugų, politikų, profsąjungos bendražygių ir pramogų pasaulio atstovų.

Gdanske gimęs D. Tuskas, kuris 1980 metais įkūrė Nepriklausomą studentų asociaciją, buvusią „Solidarumo“ judėjimo dalimi, negailėjo pagyrų 1983 metais Nobelio taikos premijos laureatui.

„Tai, ką jūs padarėte, yra gražiausias dalykas visiems lenkams, – sakė jis. – Be kraujo praliejimo „Solidarumas“ ir laisvė triumfavo.“

D. Tuskas L. Walesai įteikė laišką, kurį pasirašė visų ES valstybių narių vadovai, išskyrus Lenkijos prezidentą Andrzejų Dudą. L. Walesa gavo ir dovanų – mažytį „Fiat 126p“ automobilį, kuris buvo be galo populiarus Lenkijoje aštuntajame dešimtmetyje.

O vienoje Gdansko aikščių iš tūkstančių Lenkijos vėliavos raudonos ir baltos spalvos juostelių buvo sukurta L. Walesos atvaizdo instaliacija.

Jaroslawo Kaczynski vadovaujama Lenkijos valdančioji konservatorių partija nuo 2015 metų mėgina sumenkinti L. Walesos vaidmenį Lenkijai kovojant dėl išsilaisvinimo iš Sovietų Sąjungos šešėlio.

Nors abu vyrai kovojo su komunistiniu režimu Lenkijoje, vėliau jie tapo aršiais priešais kovoje dėl valdžios.

L. Walesa taip pat yra sulaukęs kaltinimų, esą praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pradžioje jis bendradarbiavo su komunistinio režimo slaptąja policija, tačiau jis tai griežtai neigia.

Lenkijos vyriausybė taip pat yra nurodžiusi pakoreguoti mokyklinius vadovėlius, kad būtų sumažina L. Waleso istorinė svarba ir pabrėžiamas L. Kaczynski dvynio brolio Lecho, 2010 metais žuvusio per lėktuvo katastrofą Rusijoje, vaidmuo.