Lenkija uždarė per 50 paplūdimių
Ne­įp­ras­tai karš­tą Eu­ro­po­je va­sa­rą at­si­gai­vin­ti Bal­ti­jos jū­ro­je ga­li ir ne­pa­vyk­ti. Len­ki­jos par­ei­gū­nai šią sa­vai­tę užd­rau­dė mau­dy­tis dau­giau kaip 50 pa­plū­di­mių prie šios jū­ros, nes dėl karš­čių ne­įp­ras­tai šil­ta­me van­de­ny­je pri­si­vei­sė la­bai daug tok­siš­kų bak­te­ri­jų.

Gelbėtojai atostogautojams aiškino, kad tirštos žaliai rudų melsvabakterių kolonijos kelia pavojų sveikatai. Kaip įspėjo sanitarijos pareigūnai, dėl kontakto su šiomis bakterijomis gali kilti alergija, gali išberti. Išgėrus užteršto vandens gali kilti rimtų virškinimo sutrikimų.

Baltijos jūroje tokio intensyvaus melsvabakterių augimo nebuvo 12 metų, nes iki 34 laipsnių pakilus oro temperatūrai padidėjo ir paprastai šaltos Baltijos jūros vandens temperatūra. Ji ketvirtadienį kai kuriose vietose viršijo 23 laipsnius.

Panašūs draudimai buvo paskelbti ir dėl kai kurių Lenkijos ežerų bei vandens saugyklų.

Kaimynystėje esančios Vokietijos pareigūnai perspėjo dėl didesnio nei įprasta vibrionų augimo šiltoje Baltijos jūroje. Šios bakterijos gali žmonėms sukelti ligas, kurios, jei imuninė sistema nusilpusi, gali baigtis mirtimi. Praėjusį savaitgalį nuo vibrionų sukeltos infekcijos mirė 70 metų vyras. Pagyvenę žmonės, taip pat chroniškomis ligomis, tokiomis kaip diabetas, sergantys asmenys raginami vengti kontakto su jūros vandeniu.