Lenkija tikriausiai ignoruos ES teismo sprendimą dėl teisingumo sistemos pertvarkos
Len­ki­jos vy­riau­sy­bė ti­kriau­siai ig­no­ruos Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mą, jei jis su­stab­dys nau­ją ša­lies įsta­ty­mą, ku­riuo daug Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jų ver­čia­mi at­sis­ta­ty­din­ti pir­ma lai­ko, pir­ma­die­nį par­eiš­kė len­kų vi­cep­rem­je­ras Ja­ros­la­was Gowinas

Jo komentarą pirmadienį paskelbė provyriausybinis savaitraštis „Do Rzeczy“.

Bandymas priversti teisėjus trauktis yra dalis platesnio masto pertvarkos Lenkijos teisingumo sistemoje. Valdančiosios nacionalistų partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) inicijuota pertvarka privertė sunerimti Europos Sąjungą, kuri sako, kad Lenkijoje iškilo grėsmė teisinės valstybės principui.

Tačiau lenkų vyriausybė tvirtina, kad reformuoja korumpuotą sistemą.

Pasak J. Gowino, jei ES teismas sustabdys minimą įstatymą, „vyriausybė tikriausiai neturės kito pasirinkimo“, tik ignoruoti sprendimą.

Europos Teisingumo Teismo svarstymas prasidėjo pirmadienį.