Lenkija siekia nuolatinio JAV karių buvimo šalyje ir siūlo finansavimą
Len­ki­jos gy­ny­bos mi­nis­tras pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad da­ly­va­vo de­ry­bo­se su JAV par­ei­gū­nais dėl tūks­tan­čių ame­ri­kie­čių ka­rių nuo­la­ti­nio dis­lo­ka­vi­mo Len­ki­jo­je at­gra­sy­mo tiks­lais.

Lenkija sunerimusi dėl savo ir viso regiono saugumo dėl Rusijos įvykdytos Krymo pusiasalio aneksijos, paramos prorusiškiems separatistams Rytų Ukrainoje ir kitų priešiškais laikomų jos žingsnių.

Lenkijos gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas sakė neseniai dalyvavęs derybose Vašingtone dėl nuolatinio JAV karių buvimo jo šalyje. Lenkijoje šiuo metu JAV kariai vykdo laikiną, bet neterminuotą, misiją rotaciniu pagrindu.

„Mūsų pastangų rezultatas yra, kad JAV Senatas susisiekė su Pentagonu dėl nuolatinio JAV karių buvimo Lenkijoje įvertinimo, – sakė ministras per valstybinį radiją „Radio 1“. – Toks buvimas yra labai svarbus, nes jis atgraso priešą.“

Naujienų portalas Onet.pl pranešė, kad Lenkija siekia nuolatinio JAV tankų divizijos dislokavimo ir siūlo iki 2 mlrd. dolerių (1,7 mlrd. eurų) pastatyti infrastruktūrai. Pasak portalo, Gynybos ministerija kreipėsi į JAV politikus ir JAV Kongresą ir pateikė jiems detalų pasiūlymą.

Lenkijos gynybos ministerijos spaudos tarnyba naujienų agentūrai AP patvirtino, kad toks dokumentas buvo išsiųstas, tačiau daugiau detalių pateikti atsisakė.

Kitos regiono šalys taip pat norėtų nuolatinio JAV pajėgų dislokavimo jų teritorijose, praėjusią savaitę sakė M. Blaszczakas.

JAV ir NATO karių Lenkijoje ir kitose regiono šalyse buvo dislokuota pernai siekiant užtikrinti saugumą.