Lenkija planuoja kurti dirbtinę salą
Len­ki­ja Aist­ma­rė­se su­pils dirb­ti­nę sa­lą. Tai, rem­da­ma­sis ša­lies ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mais, ne­se­niai pa­skel­bė Len­ki­jos kul­tū­ros cen­tras Ka­ra­liau­čiu­je.

Sala bus supilta Lenkijos teritoriniuose vandenyse. Grunto jai planuojama gauti kasant laivybos kanalą per Aistmarių neriją. Dirbtinė sala bus maždaug 181 ha ploto. Kol kas Lenkija neketina jos naudoti turizmui.

Anksčiau buvo pranešta, kad darbų pradžia Aistmarių nerijoje numatoma 2018 metų lapkritį. Kanalas turėtų būti maždaug 1 km ilgio ir 5 m gylio. Jis sujungs Baltijos jūrą su Aistmarėmis ir bus skirtas tam, kad į Elbingo uostą galėtų įplaukti dideli laivai. Kanalo statybos, kaip planuojama, atsieis 880 mln. zlotų (204,8 mln. eurų).

Lenkijos pareigūnai nurodo, kad kanalas sudarys sąlygas suintensyvinti laivų judėjimą Aistmarėse ir aplenkti Rusijos teritorinius vandenis. Dabar įplaukti į Aistmares galima tik pro Piliavą (Baltijską). Ten įsikūrusi pagrindinė Rusijos karinio jūrų laivyno Baltijos laivyno bazė, todėl kyla daug problemų dėl sudėtingų ir ilgų procedūrų.

Europos Sąjungoje buvo nuogąstaujama, kad kanalas neigiamai paveiks ekologinę regiono situaciją.