Lenkija patenkino ES reikalavimą dėl Aukščiausiojo Teismo teisėjų pensinio amžiaus
Len­ki­ja pir­ma­die­nį iš­pil­dė Eu­ro­pos Są­jun­gos aukš­čiau­sio­sios teis­mo ins­ti­tu­ci­jos rei­ka­la­vi­mą, kad Var­šu­va įšal­dy­tų įsta­ty­mą, ku­riuo nu­ma­to­mas ma­žes­nis ša­lies Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jų pen­si­nis am­žius, ki­lus nuo­gąs­ta­vi­mų, kad tai pa­kenks teis­mų ne­prik­lau­so­my­bei.

Europos Teisingumo Teismas (ETT) spalio 19-ąją nurodė Lenkijai suspenduoti minėtą įstatymą, o pirmadienį galutinai priėmė „laikinąją priemonę“.

„Lenkija privalo nedelsiant suspenduoti nacionalinės teisės nuostatas, susijusias su Aukščiausiojo Teismo teisėjų pensinio amžiaus sumažinimu“, – sakoma ETT nutarime.

Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda pirmadienio pavakarę pasirašė nutarimą įšaldyti atitinkamą įstatymą dėl teisėjų pensijų, likus tik kelioms iki vidurnaktį turėjusio sukakti šalies teisės aktų numatyto galutinio termino.

Lapkričio 21-ąją Lenkijos parlamentas priėmė įstatymo pataisą, patenkinusią pirminę ETT nutartį.

Europos Komisija yra įsitraukusi į įtemptą kovą dėl Lenkijos valdančiosios konservatyvios partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) nuo 2015 metų vykdomų teismų reformų.

Tvyrant šiai priešpriešai, ES pradėjo prieš Lenkiją precedento neturinčią procedūrą dėl „sisteminių grėsmių“ teisinei valstybei. Tęsiant šią procedūrą iš Lenkijos galėtų būti atimta teisė balsuoti priimant Bendrijos sprendimus.

Spalio pradžioje Komisija kreipėsi į ETT dėl Lenkijos sprendimo sumažinti Aukščiausiojo Teismo teisėjų privalomo išėjimo į pensiją amžių nuo 70 iki 65 metų.

Spalio 19-ąją teismas nurodė Lenkijai įšaldyti šį įstatymą, „kol bus parengtas nurodymas, užbaigiantis tarpines procedūras“.

Teismas pirmadienį pritarė laikinosioms priemonėms ir ateinančiais metais turėtų priimti nuolatinį sprendimą.