Lenkija pakoregavo prieštaringą įstatymą
Len­ki­jos įsta­ty­mas dėl Ho­lo­kaus­to įvy­kių ver­ti­ni­mo tu­rė­jo gin­ti ša­lies įvaiz­dį už­sie­ny­je, ta­čiau su­lau­kė aud­rin­gos reak­ci­jos ir pa­di­di­no įtam­pą su Iz­rae­liu. Šią sa­vai­tę Len­ki­jos par­la­men­ta­rai pri­ta­rė tei­sės ak­to pa­tai­soms, ku­rio­mis nai­ki­na­ma lais­vės at­ėmi­mo baus­mė.

Lenkų įstatymų leidėjai didele balsų dauguma pritarė pataisoms, pateiktoms Lenkijos premjero Mateuszo Morawieckio. 388 deputatai balsavo „už“, 25 – „prieš“, o penki susilaikė.

Kovą įsigaliojęs teisės aktas numatė pinigines baudas ar iki trejų metų laisvės atėmimą asmenims, viešai skelbiantiems, kad Lenkijos valstybė arba tauta yra kalta dėl nusikaltimų, kuriuos iš tikrųjų padarė nacistinė Vokietija.

Tikslas – tas pats

Lenkijos radijui ministro pirmininko patarėjas Michalas Dworczykas sakė, kad pernelyg griežtos baudžiamosios sankcijos gali nukreipti dėmesį nuo įstatymo tikslo. „Privalu prisiminti, kad pagrindinis siekis buvo ir yra apginti gerą Lenkijos vardą bei istorinę tiesą“, – pridūrė jis.

Pagal pakeistą įstatymą galimybė gauti piniginę baudą išlieka. Premjero M. Morawieckio žodžiais, užsienio spaudos atstovai ir pareigūnai turės gerai pagalvoti apie sąvokas, jei nenorės sulaukti ieškinio ir 100 eurų baudos.

Buvęs Izraelio ambasadorius Lenkijoje Shevahas Weissas pažymėjo, kad įstatymo veiksmingumas jam kelia abejonių. Sh. Weisso manymu, kils sunkumų įrodinėjant teismui, ar frazė buvo pavartota piktavališkai, ar iš neišprusimo.

Didelis spaudimas

Konservatyvi nacionalistinės pakraipos vyriausybė stengiasi ginti šalies garbę ir išdidumą. Daug metų lenkų pareigūnai bandė kovoti su tokiomis frazėmis kaip „lenkų mirties stovyklos“, kurios kartais užsienyje vartojamos kalbant apie Antrojo pasaulinio karo metais nacių Vokietijos pastatytas ir valdytas mirties stovyklas okupuotoje Lenkijoje. Kai kurie lenkai baiminasi, jog karui tampant vis tolimesniu įvykiu naujos kartos klaidingai ims manyti, kad Holokausto kaltininkai yra lenkai.

Prie tribūnos kalbą sako premjeras Mateuszas Morawieckis.AFP/Scanpix nuotrauka

Izraelis įstatymą laiko bandymu neigti atskirų lenkų dalyvavimą žudant žydus ar perduodant juos naciams, be to, nerimauja, kad jis gali sudaryti sąlygas teisti Holokaustą išgyvenusius žmones už jų liudijimus. Įstatymas išprovokavo precedento neturintį diplomatinį ginčą. Izraelis grasino atšaukti iš Varšuvos savo ambasadorių ir apriboti prekybą.

JAV irgi išreiškė susirūpinimą dėl žodžio laisvei iškilusios grėsmės. Vašingtonas įspėjo, kad kol šis įstatymas nebus pataisytas, Lenkijos lyderiai negalės susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ar viceprezidentu Mike'u Pence'u.

Nesuinteresuota pyktis

Per parlamente vykusias diskusijas kai kurie opozicijoje esantys politikai kaltino „Teisės ir teisingumo“ partiją nusileidžiant užsienio valstybių spaudimui. „Šiandien vyriausybė šliaužioja priešais žydus“, – priekaištavo vienas įstatymų leidėjas.

Varšuvai jau pakanka problemų su Briuseliu dėl teismų reformų. Tai veikiausiai paskatino Lenkiją nusileisti.

BBC apžvalgininkas Adamas Eastonas pažymėjo, kad Varšuvai jau pakanka problemų su Briuseliu dėl teismų reformų. Tai veikiausiai paskatino Lenkiją nusileisti. Be kita ko, ji nesuinteresuota pyktis su JAV, kurios laikomos šalies saugumo garantu.

Lenkijos įstatymų leidėjai, tiesa, nepašalino teisės akto nuostatos, piktinusios Ukrainą. Ji numato baudžiamąją atsakomybę asmenims, neigiantiems Ukrainos nacionalistų 1925–1950 metais įvykdytus karo nusikaltimus lenkams.

„Teigiamas žingsnis“

Jeruzalėje įsikūręs Holokausto memorialas ir tyrimų centras „Yad Vashem“ gyrė Lenkijos vyriausybės iniciatyvą panaikinti baudžiamąją atsakomybę, nes šios kontroversiško Holokausto įstatymo nuostatos, anot kritikų, galėjo varžyti akademinę laisvę.

Savo pareiškime memorialas pavadino lenkų valdžios sprendimą teigiamu žingsniu teisinga linkme. Atstovai pridūrė, kad su istorijos iškraipymu galima kovoti skatinant atvirus, laisvus tyrimus ir edukacinę veiklą.

„Yad Vashem“ atstovai nuogąstauja, kad šis teisės aktas gali ištrinti istorinę tiesą apie pagalbą, kurią vokiečiai gavo iš Lenkijos gyventojų per Holokaustą. Vis dėlto centro atstovai pritarė, kad terminas „Lenkijos mirties stovyklos“ yra istoriškai klaidinantis.

Jungtinėse Valstijose įsikūrusio su antisemitizmu kovojančio Simono Wiesenthalio centro direktorius Efraimas Zuroffas apgailestavo, esą Rytų Europos valstybės stengiasi įtikinti pasaulį, jog dėl Holokausto kalti tik vokiečiai. Kaip tvirtino kitas šio centro atstovas Markas Weitzmanas, naujasis įstatymas yra nepadorus istorijos balinimas.