Lenkija mato galimybę pasiekti kompromisą su ES dėl jos teismų sistemos
Len­ki­jos pre­zi­den­to Andr­ze­jaus Du­dos pa­ta­rė­jas pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad Var­šu­va ir Briu­se­lis ga­lė­tų pa­siek­ti komp­ro­mi­są dėl len­kų kon­ser­va­to­rių vy­riau­sy­bės vyk­do­mos teis­mų sis­te­mos re­for­mos.

Gruodžio mėnesį Briuselis dėl „sisteminių grėsmių“ Lenkijos teismų nepriklausomybei inicijavo drausminę procedūrą pagal ES sutarties 7-ąjį straipsnį, teoriškai galinčią atimti iš Lenkijos teisę balsuoti priimant Bendrijos sprendimus. Tačiau Lenkija tvirtina, kad reforma yra reikalinga, nes teisingumo sistema turi būti efektyvesnė.

Pirmadienį Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas susitiko su Lenkijos politikais ir vyriausiaisiais teisėjais, norėdamas išsiaiškinti, kokių priemonių ėmėsi Varšuva dėl ES susirūpinimą keliančių klausimų.

Pasak prezidento patarėjo Krzysztofo Szczerskio, jis ir F. Timmermansas turėjo „labai gerą susitikimą“ ir „kompromisas yra įmanomas“.

Lenkijos valdančioji partija pasiūlė sugrąžinti dalį teismų kontrolės teisminėms institucijoms.

Tačiau užsienio reikalų viceministras Konradas Szymanskis sako, kad Lenkija „jokia kaina“ nesutiks su kompromisu.