Lenkija laukia atsiprašymo iš vokiečių televizijos kanalo
Len­ki­jos teis­mas penk­ta­die­nį nu­spren­dė, kad Vo­kie­ti­jos vi­suo­me­ni­nis trans­liuo­to­jas ZDF pri­va­lo at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą ža­lą ir vie­šai at­sip­ra­šy­ti bu­vu­sių an­ti­na­cis­ti­nių lais­vės ko­vo­to­jų, ne­tei­sin­gai pa­vaiz­duo­tų vie­na­me se­ria­le apie An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą. 

Bylą dėl trijų dalių televizijos serialo „Mūsų motinos, mūsų tėvai“ (Unsere Mutter, unsere Vater) iškėlė karo laikų Lenkijos pogrindinio pasipriešinimo judėjimo – Armijos Krajovos (AK) – veteranas Zbigniewas Radlowskis. Ji buvo nagrinėjama Krokuvos teisme.

Z. Radlowskis, 94 metų buvęs koncentracijos stovyklos belaisvis, per Holokaustą gelbėjo žydus, tačiau minėtame seriale Armijos Krajovos kovotojai yra vaizduojami kaip aršūs antisemitai. Toks požiūris išprovokavo protestų bangą Lenkijoje.

„Kadangi filme AK karių vaizdavimas yra neteisingas ir neatitinkantis tikrovės, tai yra tiesiogiai susiję su jo (Z. Radlowskio)... garbe ir orumu“, – paskelbė teisėjas Kamilis Grzesikas Lenkijos valstybinės televizijos parodytame reportaže.

Teismas nurodė ZDF ir filmo kūrėjams „UFA Fiction“ sumokėti ieškovui 5 tūkst. eurų kompensaciją ir paskelbti oficialų atsiprašymą per Vokietijos ir Lenkijos televizijas.

Televizija ZDF naujienų agentūrai AFP sakė, kad ketina apskųsti šį teismo sprendimą, ir „apgailestauja, jog Krokuvos teismas neskyrė pakankamai dėmesio kūrybos laisvei“.

Transliuotojas priminė, kad dar 2013 metais sureagavo į kritiką dėl tam tikrų filmo scenų, ir paaiškino, jog pavaizduoti „lenkų veikėjų portretai niekaip nesumenkina istorinių faktų ir nemažina Vokietijos atsakomybės“.

Serialas pasakoja apie penkių jaunų vokiečių gyvenimą nuo 1941 iki 1945 metų.

Vienas iš jo herojų, žydas Viktoras, pabėga vežamas į Aušvizo koncentracijos stovyklą, kurią vokiečiai pastatė okupuotoje Lenkijoje. Pabėgęs jis prisideda prie maždaug 400 tūkst. dalyvių turėjusio AK pasipriešinimo judėjimo.

Per karą Lenkiją neteko 6 mln. gyventojų, įskaitant 3 mln. žydų.