Lenkiją drebina korupcijos skandalas: šį kartą centre – valdančiosios partijos pirmininkas
Va­kar „Ga­ze­ta Wy­borc­za“ pa­vie­ši­no „Kac­zyns­kio juo­stą“ – 70 mi­nu­čių truk­mės gar­so įra­šą, ku­ria­me val­dan­čio­sios Len­ki­jos par­ti­jos „Pra­wo i Spra­wied­li­wość“ („Tei­sė ir tei­sin­gu­mas“, PiS) pir­mi­nin­kas Ja­ros­ła­was Kac­zyńs­kis kar­tu su sa­vo pusb­ro­liu, vers­li­nin­ku iš Aus­tri­jos ap­ta­ria mil­ži­niš­ką ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to in­ves­ti­ci­ją, pri­klau­san­čią pa­čiam Ja­ros­ła­wui Kac­zyńs­kiui ir jo bend­ra­žy­giams.

Garso įrašas darytas 2018 metų liepą. Jame užfiksuotas pokalbis sukasi apie atlygį austrui projektui užstrigus. Jarosławas Kaczyńskis sakė, kad atsiskaityti nepavyks, nebent PiS laimės savivaldos rinkimus Varšuvoje. Taip pat jis sakė, kad projektas yra politiškai pavojingas.

Laikraštį informacija pasiekė per tą patį austrą, Geraldą Birgfellnerį, Jarosławo Kaczyńskio pusbrolį, pradėjusį dirbti su dviem 190 metrų aukščio bokštais. Projektui strigus su juo atsiskaityta nebuvo.

Įraše PiS pirmininkas verslininkui pasakoja, kad leidimas statyboms bus įmanomas tik tuo atveju, jei jo komanda laimės Varšuvos savivaldos rinkimus. PiS kandidatas pralaimėjo ir austrui nebuvo sumokėta. Vystytojo teisininkas turi glaudžius ryšius su opozicijoje esančia „Platforma Obywatelska“ („Pilietine platforma“, PO), tad susiklosčiusią situaciją paskundė prokurorams. „Gazeta Wyborcza“ taip pat praneša, kad valstybės valdomas bankas „Pekao SA“ projektui turėjo skirti 300 milijonų eurų paskolą, šią suteikdamas žlungančiam partiją palaikančiam laikraščiui „Gazeta Polska“.

Ne pirmas skandalas prieš rinkimus

Prieš 2015 metų rinkimus į korupcijos skandalą įsivėlė didžiausios PiS oponentės, liberaliosios „Pilietinės platformos“ lyderiai. Skandalas smarkai susilpnino partijos pajėgumus ir rinkimus šie pralaimėjo „Teisei ir Teisingumui“.

Vieno prabangaus restorano padavėjai įrašė politikų pokalbius. Viename tariamiai nepriklausomo banko pirmininkas aptarė finansinės politikos pokyčius, idant padėtų partijai išlikti valdžioje. Kitame, Radosławas Sikorskis, buvęs Lenkijos seimo maršalka, aptarė Lenkijos užsienio politiką ir jos bendradarbiavimą su Jungtinėmis Valstijomis, teigdamas, kad valstybės užsienio politika yra „bereikšmė“.

Šie pokalbiai pasitarnavo „Teisei ir Teisingumui“. Naudodamiesi įrašais jie paskelbė kovoją su korumpuotais elitais ir laimėjo rinkimus.

PiS lyderis situacijos nekomentuoja

Kol kas Jarosławas Kaczyńskis situacijos nepakomentavo, o PiS atstovė Beata Mazurek, prieš pasirodant „Gazeta Wyborcza“ publikacijai socialiniame tinkle „Twitter“ pirmadienio naktį parašė, kad laikraštis planuoja paskelbti „pesudoatradimą“, pasinaudodamas „tais pačiais gandais ir spekuliacijomis, kurias girdėjome jau ištisus metus“.