Lenkija: abortai blogiau už antisemitizmą?
Vi­so­je vals­ty­bė­je ki­lo skan­da­las, kuo­met vie­no Len­ki­jos žur­na­lo vir­še­ly­je pa­si­ro­dė trys mo­te­rys, vil­kin­čios marš­ki­nė­lius su už­ra­šu „A­bor­tai yra OK“. Kai ant ki­to žur­na­lo vir­še­lio pa­si­ro­dė mo­te­ris, dė­vin­ti marš­ki­nė­lius su an­ti­se­mi­tiš­kas pa­žiū­ras reiš­kian­čios or­ga­ni­za­ci­jos sim­bo­liu, žur­na­lo lei­dė­jai su­si­lau­kė pa­gy­rų, in­for­muo­ja Ne­wsma­vens.com.

Vasario 19 dieną ant didžiausio ir įtakingiausio feministinio žurnalo Lenkijoje „Wysokie Obcasy“ („WO“) viršelio pasirodė nuotrauka, kurioje įamžintos trys už abortus pasisakančios moterys. Jos vilkėjo marškinėlius, ant kurių parašyta „Abortai yra OK“.

Taip mėginta parodyti, kad abortas – nebūtinai traumuojanti patirtis ir kad šnekėtis apie abortus galima paprastai. Žurnale publikuotame straipsnyje pasakota apie aktyvisčių, keliaujančių po Lenkiją ir padedančių moterims, norinčioms darytis abortą, darbą.

Tai sukėlė milžinišką skandalą visoje šalyje, net liberalių pažiūrų asmenų ratuose. Žmonės apkaltino „WO“ naudojant nebrandžią estetiką ir tokiu būdu menkinant aborto patirtį. Vyriausybės atstovai spaudai, dešinioji žiniasklaida ir apskritai daug moterų, dalyvavusių abortus palaikančiuose „Juoduosiuose“ protestuose, atsiribojo nuo „WO“ pozicijos.

Kovo 6 dieną tų pačių leidėjų leidžiamas politinių aktualijų žurnalas „DF“ viršeliui pasirinko nuotrauką merginos, ant kurios marškinėlių buvo pavaizduotas radikalios dešinės atstovų grupuotės simbolis „Falanga“.

„Falanga“ jau nuo XX amžiaus ketvirtojo dešimtmečio pradžios yra Lenkijos radikalių dešiniųjų organizacijų simbolis. Ją naudoja organizacija „Odrodzenie Narodowe Polski“ („Lenkijos nacionalinis atgimimas“), atvirai deklaruojanti rasistines bei antisemitines pažiūras.

„WO“ viršelio skandalas parodo, kad nors trečdalis lenkių yra pasidariusios abortą, tai vis dar yra vienu didžiausių tabu valstybėje. Dėl būtent šio viršelio daugelis žmonių viešai atsiribojo nuo feminizmo, teigdami, kad yra „už pasirinkimą“, tačiau tikrai „ne už abortus“.

Stebina, kad kitas viršelis nesukėlė jokių visuomenės reakcijų. Radikalių dešiniųjų organizacijai priklausanti mergina vilki marškinėlius, ant kurių – atvirai rasistines ir antisemitines pažiūras reiškiančios organizacijos simbolis. Žurnale publikuotas straipsnis buvo plačiai giriamas, kaip mėginantis suprasti „kitą pusę“.

Mėginimai tiesti tiltą tarp oponuojančių pusių būtų verti plojimų, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad visa Lenkija atmetė pasiūlymą suprasti abortus palaikančiųjų poziciją ir net nemirktelėjo, kai dėmesio centre atsidūrė rasizmas ir antisemitizmas.