Laukiama išslaptintų dokumentų, susijusių su tyrimu dėl Rusijos
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas nu­ro­dė iš­slap­tin­ti da­lį do­ku­men­tų, su­si­ju­sių su Fe­de­ra­li­nio ty­ri­mų biu­ro (FTB) at­lie­ka­mu ty­ri­mu dėl Ru­si­jos ki­ši­mo­si į 2016 me­tų rin­ki­mus, įskai­tant bu­vu­sio šios agen­tū­ros di­rek­to­riaus Ja­me­so Co­mey SMS ži­nu­tes.

D. Trumpas davė šį nurodymą reaguodamas į savo politinių sąjungininkų Kongrese raginimus. Pastarieji tvirtina, kad specialiojo prokuroro Roberto Muellerio vadovaujamas tyrimas yra nesąžiningas dėl aukštų FTB ir Teisingumo departamento pareigūnų neigiamo nusistatymo prezidento atžvilgiu.

D. Trumpo nurodymu bus paskelbtos kelių Teisingumo departamento ir FTB aukščiausio rango pareigūnų, kuriems šiais metais nekart teko atlaikyti prezidento žodines atakas, trumposios žinutės bei kai kurie su jais susiję dokumentai.

Baltųjų rūmų atstovė spaudai Sarah Sanders apie šį prezidento sprendimą informavo rašytiniu pranešimu. Jame rašoma, kad D. Trumpas nurodė Nacionalinės žvalgybos direktoriaus tarnybai ir Teisingumo departamentui išslaptinti tuos dokumentus „kelių Kongreso komitetų prašymu ir skaidrumo tikslais“.

Kol kas neaišku, kada dokumentai bus išslaptinti.

Pirmadienį vakare išplatintuose pareiškimuose Teisingumo departamentas ir nacionalinės žvalgybos direktoriaus Dano Coatso biuras nurodė, kad ėmėsi žingsnių įgyvendinti D. Trumpo paliepimą, dėl kurio įvairios agentūros turės peržiūrėti išslaptinamus dokumentus, kad „būtų užtikrintas Amerikos nacionalinių interesų saugumas“. Dabar ši peržiūra ir yra vykdoma.

Anot pranešimo, prezidentas, be kita ko, nurodė išslaptinti dalį 2017 metų birželį FTB pateikto prašymo pratęsti sankciją vykdyti buvusio D. Trumpo rinkimų kampanijos patarėjo Carterio Page'o (Karterio Peidžo) sekimą. Bus išslaptintas 21 puslapis iš 101 šio dokumento puslapio. Prašymą išduoti sankciją vykdyti C. Page'o sekimą FTB pateikė 2016 metais pagal Užsienio žvalgybos stebėjimo įstatymą (FISA).

Pasak S. Sanders pareiškimo, D. Trumpas taip pat nurodė Teisingumo departamentui viešai paskelbti neredaguotas J. Comey, Teisingumo departamento aukšto rango pareigūno Bruce'o Ohro, buvusio FTB direktoriaus pavaduotojo Andrew McCabe'o, buvusios FTB teisininkės Lisos Page bei buvusio FTB specialiojo agento Peterio Strzoko trumpąsias žinutes, susijusias su tyrimu dėl Rusijos.

Praėjusią savaitę nedidelė grupė Kongreso respublikonų, visi – ištikimiausi D. Trumpo politiniai sąjungininkai, surengė spaudos konferenciją, kurioje paragino prezidentą išslaptinti tuos dokumentus. Demokratai sukritikavo šį žingsnį, tvirtindami, kad respublikonai mėgina diskredituoti Teisingumo departamentą, siekdami apsaugoti D. Trumpą nuo R. Muellerio tyrimo.