Latvijos Seimas ragina imtis sankcijų prieš asmenis, susijusius su S. Magnitskio byla
Lat­vi­jos Sei­mas ket­vir­ta­die­nį nu­ta­rė par­agin­ti vy­riau­sy­bę im­tis sank­ci­jų prieš as­me­nis, su­si­ju­sius su va­di­na­mą­ja Mag­nits­kio by­la.

Seimas savo rezoliucijoje pasmerkė Rusijos pareigūnus už tinkamai neišaiškintas Rusijos teisininko ir mokesčių auditoriaus Sergejaus Magnitskio mirties aplinkybes, atkreipė dėmesį į Latvijos pareigą reaguoti į šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, plataus masto finansines machinacijas ir korupciją ir paragino vyriausybę imtis sankcijų prieš asmenis, susijusius su S. Magnitskio byla.

Seimo užsienio reikalų komitetas rezoliucijos projektą paruošė bendradarbiaudamas su įvairių frakcijų atstovais parlamente. Rezoliucija ragina ministrų kabinetą įtraukti užsienio šalių piliečius, prisidėjusius prie S. Magnitskio bylos, į Latvijoje nepageidaujamų asmenų sąrašą ir neleisti jiems įvažiuoti į šalies teritoriją.

Dokumentas taip pat ragina kitų Europos Sąjungos ir NATO narių parlamentus priimti savo Magnitskio įstatymus, kad sutvirtintų įstatymų viršenybę ir išreikštų paramą Magnitskio sankcijoms ES mastu.

S. Magnitskis mirė Maskvos kalėjime 2009-aisiais, būdamas 37 metų. Pranešęs apie įtariamą 230 mln. dolerių (197 mln. eurų) sukčiavimo schemą, kurią esą vykdė mokesčių ir teisėsaugos aukšto rango pareigūnai, jis netrukus buvo įkalintas.

S. Magnitskio šalininkai dėl teisininko mirties kaltina Rusijos pareigūnus. Pasak jų, teisininkas buvo sulaikytas, neteisėtai kalintas ir 358 dienas, iki mirties, jam nebuvo suteikta reikiama medikų pagalba. Kremlius šiuos kaltinimus neigia.

Vadinamąjį Magnitskio įstatymą yra priėmusios Jungtinės Valstijos, Kanada, Didžioji Britanija, Estija ir Lietuva.