Latvijos prezidentas: pirmadienis – kritinis momentas
Jei Lat­vi­jos vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mo de­ry­bo­se da­ly­vau­jan­čios po­li­ti­nės par­ti­jos iki pir­ma­die­nio ne­su­si­tars dėl nau­jo prem­je­ro, dar vie­nos ga­li­my­bės jos ne­gaus, penk­ta­die­nį in­ter­viu ko­mer­ci­nei te­le­vi­zi­jai LNT sa­kė ša­lies pre­zi­den­tas Rai­mon­das Vė­juo­nis.

Prezidentas neslėpė turintis atsarginį planą, bet jo detalių neatskleidė. Jis tik sakė, kad „partijoms jis gali nepatikti“, ir pridūrė, kad jo atsarginiame plane nenumatoma paleisti neseniai išrinkto parlamento.

Jis nurodė pirmadienį nustatęs kaip terminą, iki kurio partijos turi pateikti kandidatą į premjerus, kurį parlamente remtų dauguma. „Tad galima sakyti, kad lapkričio 26-oji yra kritinis momentas. Jei partijos pasirodys negalinčios susitarti iki šio termino, joms nebus suteikta dar viena galimybė“, – pažymėjo prezidentas.

Paklaustas apie galimybę į kitą koalicinę vyriausybę įtraukti prokremlišką socialdemokratinę partiją „Santarvė“, R. Vejuonis pažymėjo, kad jokia kita į 13-ąją Saeimą patekusi partija nedeklaravo pasirengimo bendradarbiauti su „Santarve“, todėl šis scenarijus neįmanomas.

Į klausimą, ar jis taip pat nubrėžė „raudoną liniją“ dėl „Santarvės“ įtraukimo į koaliciją, prezidentas atsakė, kad parlamentas atstovauja visai visuomenei ir todėl visos į jį patekusios partijos turi dalyvauti derybose, tačiau Latvijai taip pat būtina „išlaikyti savo euroatlantinę orientaciją“.

Kalbėdamas apie tai, kokį kitą kandidatą į premjerus pasirinktų, jei partijos nesusitartų dėl savo pasiūlymo, R. Vėjuonis jokių pavardžių nenurodė, bet užsiminė, kad pirmiausia svarstytų Saeimos narių kandidatūras ir tik vėliau pagalvotų apie kokį nors nepartinį kandidatą.

R. Vėjuonis taip pat kritikavo politikus dėl nepakankamų pastangų ieškoti bendro pagrindo, nors anksčiau jie žadėjo intensyvinti darbą šiuo klausimu. „Kiek žinau iš užkulisinių pokalbių, derybos šiuo metu iš tiesų nevyksta“, – sakė prezidentas ir pridūrė, jog visi dabar laukia, kad jis paskirtų kandidatą.

R. Vėjuonis ne kartą išreiškė viltį, kad partijos gerai išnaudos likusias tris dienas ir iki pirmadienio pateiks savo pasiūlymą.

Kaip pranešta, po dar vieno konsultacijų su parlamento partijomis rato prezidentas antradienį nepaskelbė naujo kandidato į premjerus ir skyrė partijoms laiko iki lapkričio 26-osios susitarti dėl koalicijos.

Prezidentas užsiminė, kad kol kas nė vienas iš partijų pasiūlytų dviejų kandidatų į premjerus neturi daugumos paramos parlamente.

Politikams vis dar nepavyko susitarti dėl Latvijos būsimos vyriausybės ir koalicijos sudėties. Vyriausybės formavimo derybose dalyvauja populistų „Kam priklauso valstybė?“ (KPV LV), Naujoji konservatorių partija (NKP), liberalusis susivienijimas „Už plėtrą/Už!“, centro dešiniųjų koalicijai priklausantis Nacionalinis aljansas, centro dešiniųjų Žaliųjų ir valstiečių sąjunga (ŽVS) ir susivienijimas „Naujoji vienybė“.