Latvijos premjeras: Baltarusija pati spręs dėl Astravo AE
Prem­je­rui Sau­liui Skver­ne­liui šią sa­vai­tę pa­siū­lius Bal­ta­ru­si­jai Lie­tu­vos pa­šo­nė­je sta­to­mą As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę pa­vers­ti du­ji­ne elek­tri­ne, Lat­vi­jos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas sa­ko, kad tai įgy­ven­din­ti įma­no­ma, bet spręs­ti, ką da­ry­ti su elek­tri­ne, tu­rė­tų pa­tys bal­ta­ru­siai.

„Jeigu nori, viską gali padaryti. Ar Baltarusija tai darys, kitas klausimas, tai čia apie tai reikėtų kalbėti patiems baltarusiams“, – bendroje premjerų spaudos konferencijoje Vilniuje penktadienį sakė K. Karinis.

Pasak jo, ką Baltarusija darys su šia jėgaine, yra jų pačių rankose.

„Ką baltarusiai sumanys daryti su šia jėgaine, bus pačių baltarusių rankose (...). Aš gerai žinau, kad Lietuvos Seimas priėmė įstatymą, uždraudžiantį įsigyti elektrą iš Astravo elektrinės“, – sakė K. Karinis.

„Mes iš Latvijos pusės remiame, kad būtų Baltijos valstybių bendras sprendimas, kaip yra dėl dujų prekybos (...). Modeliai pasaulyje egzistuoja – Suomija turi modelį, kaip įsigyja elektrą iš Rusijos, taigi tai yra ta kryptis, kuria mes galime žiūrėti“, – teigė jis.

S. Skvernelis šią savaitę Baltarusijos premjerui Sergejui Rumasui nusiuntė laišką ir pasiūlė, kad Astravo atominė elektrinė būtų paversta dujų elektrine.

Premjero kritikai teigia, kad planas yra nerealus nei techniškai, nei politiškai, ir sieja jį su S. Skvernelio dalyvavimu prezidento rinkimuose, tačiau pats premjeras trečiadienį žurnalistams sakė, kad jo pasiūlymas yra realus.

Iki šiol Lietuvos pareigūnai siekė sustabdyti projektą blokuojant elektros importą Europos Sąjungos (ES) lygiu, bet nesulaukė ES institucijų ir kitų valstybių paramos.