Latvijos parlamente – svarstymai suvaržyti Rusijos televizinę propagandą
Lat­vi­jos par­la­men­tas ket­vir­ta­die­nį pa­tei­kė ko­mi­te­tams svars­ty­ti įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą, pa­gal ku­rį ne ma­žiau kaip 90 proc. re­trans­liuo­ja­mų ir in­ter­ne­te pla­ti­na­mų ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų kiek­vie­na­me var­to­to­jams siū­lo­ma­me te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų pa­ke­te tu­rė­tų su­da­ry­ti prog­ra­mos ofi­cia­lio­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) kal­bo­mis.

Valdančiosios partijos „Vienybė“ parlamentinė frakcija trečiadienį pranešė, kad pateiks įstatymo pataisas, kuriomis siekiama suvaržyti Kremliaus propagandą Latvijoje.

Šį pasiūlymą pasirašė ir keletas parlamento narių iš kitų valdančiosios koalicijos narių – Nacionalinio aljanso ir Žaliųjų ir valstiečių sąjungos, o taip pat opozicinio Latvijos regionų aljanso.

„Vienybės“ parlamentinės frakcijos vicepirmininkė ir Nacionalinio saugumo komiteto parlamente vadovė Inesė Lybinia – Egnerė anksčiau kritikavo šalies Kultūros ministeriją ir transliacijas prižiūrinčią Latvijos nacionalinę elektroninės žiniasklaidos tarybą (NEPLP), kad jos delsia spręsti šią problemą.

Padėtį apsunkina faktas, kad „dabar parlamentui reikia skubiai surasti sprendimą, kaip kovoti su augančia Kremliaus propagandos mašina“, – sakė ji.

Viename iš pirminių pataisos pasiūlymų numatyta, kad mažiausiai 90 proc. kabelinių televizijų pagrindinio programų paketo turės būti transliuojama oficialiomis ES kalbomis, o kanalai, transliuojantys kitomis kalbomis, turės atsidurti programų sąrašo pabaigoje. Daugiau pasiūlymų, kaip pažaboti Latvijai priešiškos informacijos skleidimą, tikimasi sulaukti nagrinėjant pateiktą projektą.

Gegužės 2 dieną parlamentinio Nacionalinio saugumo komiteto nariai pasiūlė įstatymų leidėjams imtis transliacijų ribojimo priemonių, panašių į taikomos Lietuvoje.