Latvijos kovos su korupcija pareigūnai krėtė centrinio banko vadovo namus ir biurą
Lat­vi­jos ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos biu­ro (KNAB) par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį at­li­ko kra­tą Lat­vi­jos cen­tri­nio ban­ko va­do­vo Il­ma­ro Rim­še­vi­čiaus na­muo­ses ir biu­re, pra­ne­šė Lat­vi­jos te­le­vi­zi­jos nau­jie­nų tar­ny­ba.

Su I. Rimševičiumi BNS susisiekti nepavyko, o Latvijos centrinis bankas šiuo klausimu komentarų nepateikė ir pareiškė, kad komentarų galima tikėtis iš Korupcijos prevencijos biuro.

KNAB šios informacijos nei patvirtino, nei paneigė.

„Korupcijos prevencijos biuras komentarus ir paaiškinimus šiuo klausimu pateiks iškart, kai bus įmanoma tai padaryti ir kai tai netrukdys tyrimui“, – pranešė biuro atstovė spaudai Laura Dusa.

BNS taip pat gavo informacijos, kad dėl vykdomo tyrimo metu sulaikytas prieštaringai vertinamas verslininkas Maris Martinsonas.

Pasak žiniasklaidoje pasklidusių gandų, tyrimas tikriausiai susijęs su kyšininkavimu, kuriame dalyvavo prieštaringai vertinamas nemokumo administratorius Maris Sprūdas – aukštas pareigas finansų sektoriuje užimantis pareigūnas ir banko „Norvik“ akcininkas, iš kurio esą buvo reikalaujama kyšio.