Latvijoje toliau gesinamas didelis gaisras
Va­ka­rų Lat­vi­jo­je penk­ta­die­nį jau tre­čia die­na ge­si­na­mas di­de­lis miš­ko ir dur­py­no gais­ras Tal­sų re­gio­no Vald­ga­lės apy­gar­do­je, ku­ris kai kur te­be­de­ga at­vi­ra lieps­na, nau­jie­nų agen­tū­rai BNS sa­kė Vals­ty­bi­nės ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų tar­ny­bos (VUGT) at­sto­vė.

Ugniagesiai dirbo per naktį, bet lokalizuoti gaisro vis dar nepavyksta. Labai didelį vaidmenį vaidina oro sąlygos, pirmiausia nepastovus, besikeičiančių krypčių vėjas.

Kaip BNS sakė Ventspilio regiono tarybos pirmininkas Aivaras Muceniekas, daroma viskas, kad ugnis nebeplistų. Ugniagesiai drauge su savanoriais iš Nacionalinės gvardijos ir valstybinių miškų tarnybos darbuotojais nenuilstamai dirba, jiems padeda vietos ūkininkai.

Gaisro gesinimo operacijoje taip pat dalyvauja du ginkluotųjų pajėgų sraigtasparniai ir Lietuvos kariuomenės sraigtasparnis.

Pavojus gyvenamiesiems namams Stiklių kaime negresia, nes kol gyventojai evakuoti, kaime nuolat budi keli policijos ekipažai, sakė A. Muceniekas.

Dėl tirštų dūmų buvo evakuoti beveik visi Stiklių gyventojai, kurių yra maždaug 130.

Gaisro vietoje apsilankė šalies vidaus reikalų ministras Rihardas Kozlovskis ir žemės ūkio ministras Janis Dūklavas.

Talsų regiono savivaldybė nurodo, kad jau išdegė maždaug 400 ha plotas.

Trečiadienį vakare gesindamas gaisrą nukentėjo vienas ugniagesys; jis gydomas ligoninėje. Dar penkiems ugniagesiams medicininė pagalba buvo suteikta įvykio vietoje; jie galėjo dirbti toliau.

VUGT paragino gyventojus nesiartinti prie vietų, kur sklinda dūmai, neplanuoti grybavimo ir uogavimo aplinkiniuose miškuose, o jei dūmai jaučiami prie namų, užsidaryti langus ir duris.

Papildomos pajėgos

Didelį miško ir durpyno gaisrą Vakarų Latvijoje penktadienį gesina 60 ugniagesių, tačiau vėliau tą pačią dieną prie jų turi prisidėti dar 30, naujienų agentūrai BNS nurodė Valstybinė ugniagesių gelbėtojų tarnyba (VUGT).

Tarnyba sakė, kad šiuo metu turi pakankamai išteklių kovoti su gaisru Talsų regiono Valdgalės apygardoje ir kad jis nėra pernelyg išplitęs.

VUGT atstovė Inta Palkavniecė sakė, kad ugniagesiai ne tik pastarąsias 65 valandas grumiasi ugnimi, bet ir stengiasi suvaldyti gaisrą ir neleisti jam plisti. Dirbama visu gaisro perimetru, šiuo metu ugniagesiai bando atstumti nuo jo ugnį ir taip palaipsniui mažinti degantį plotą.

„Surengėme intensyvią kampaniją gaisrui suvaldyti ir apriboti, bet tam reikia didelių žmogiškųjų išteklių“, – sakė ji.

VUGT taip pat perspėjo visuomenę, kad gaisrui užgesinti prireiks laiko, nes durpės tame rajone teberusena.