Latvijoje sulaikytas centrinio banko prezidentas
Lat­vi­jos ko­vos su ko­rup­ci­ja įstai­ga, pra­dė­to bau­džia­mo­jo pro­ce­so pa­grin­du, šeš­ta­die­nį su­lai­kė ša­lies cen­tri­nio ban­ko pre­zi­den­tą Il­ma­rą Rim­še­vi­čių, pra­ne­šė agen­tū­rai BNS Lat­vi­jos prem­je­ro Ma­rio Ku­čins­kio biu­ras.

Korupcijos prevencijos biuras (KNAB) surengė kratas I. Rimševičiaus namuose ir Latvijos banko biuruose.

„Šiuo metu nei aš, nei joks kitas pareigūnas negali kištis į KNAB darbą. Šis biuras veikia profesionaliai ir tiksliai. Kai tik KNAB laikys galimu skelbti viešai papildomą informaciją, taip ir padarys. Vyriausybė visiškai pasitiki šiuo biuru ir yra pasirengusi padėti kuo tik reikės, nesikišdama į jo darbą“, – sakoma premjero M. Kučinskio pranešime žiniasklaidai.

Jis sakė, kad pats, finansų ministrė Dana Reizniecė-Ozola ir vyriausybė atidžiai seka padėtį.

Dar M. Kučinskis pažymėjo, kad dėl šio sulaikymo „grėsmės ženklų Latvijos finansų sistemai nėra“.

Ministras pirmininkas M. Kučinskis sakė pirmadienį pirmininkausiąs specialiam posėdžiui, kuriame bus aptariama susidariusi padėtis.

BNS turimais duomenimis sulaikytas ir verslininkas Maris Martinsonas.

Pasak žiniasklaidoje pasklidusių gandų, tyrimas tikriausiai susijęs su kyšininkavimu, kuriame dalyvavo prieštaringai vertinamas nemokumo administratorius Maris Sprūdas – aukštas pareigas finansų sektoriuje užimantis pareigūnas ir banko „Norvik“ akcininkas Grigorijus Guselnikovas, iš kurio esą buvo reikalaujama kyšio.