Latvijoje nužudyta totalitarinių režimų nusikaltimus tyrusi eksprokurorė
Lat­vi­jos po­li­ci­ja prie Ry­gos įlan­kos esan­čia­me Saul­kras­tų kraš­te ra­do nuo ko­vo vi­du­rio ieš­ko­tos bu­vu­sios pro­ku­ro­rės Bi­ru­tos Lo­zės, anks­čiau dir­bu­sios to­ta­li­ta­ri­nių re­ži­mų nu­si­kal­ti­mus ty­ru­sia­me Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros sky­riu­je, kū­nas.

Dėl moters nužudymo sulaikytas neįvardijamas vyras, nurodė policija.

85 metų B. Lozė kovo 13 ar 14 dieną išėjo iš savo namų netoli Rygos esančioje Marupėje ir dingo. Kovo 15-ąją policija socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė pranešimą apie jos dingimą.

Balandžio 11 dieną dėl įtarimų nužudžius B. Lozę buvo sulaikytas ją pažinoję 49 metų vyras. Anksčiau neteistas vyras laikomas suimtas.

Policija surengė didžiulio masto paieškos operaciją ir balandžio 13 dieną aptiko B. Lozės palaikus. Ant jos kūno buvo rasta smurto žymių. Kūnas buvo užkastas kopose Saulkrastų krašte.

Tyrėjai pagrindine laiko versiją, kad žudikas užpuolė senolę norėdamas ją apiplėšti. Tačiau tyrimas dėl jos nužudymo tęsiamas.

Iškelta baudžiamoji byla dėl nužudymo iš savanaudiškų paskatų, siekiant gauti materialinės naudos. Už tai numatytas įkalinimas iki gyvos galvos arba nuo 10 iki 20 metų kalėjimo.

Internete nėra daug informacijos apie B. Lozės profesinę veiklą. Žinoma, kad ji tyrė garsią bylą, kurioje genocidu buvo kaltinamas buvęs sovietų valstybės saugumo operatyvinis įgaliotinis Ilja Mašonkinas. 2006 metais teismas nutraukė šią baudžiamąją bylą, psichiatrams pripažinus I.Mašonkiną nepakaltinamu.

Latvijos generalinėje prokuratūroje nebėra skyriaus totalitarinių režimų nusikaltimams tirti.