Latvijoje gaisras kilo ne šiaip sau
Lat­vi­jos va­ka­ri­nė­je Vald­ga­lės aps­kri­ty­je bu­vo ap­tik­ti sep­ty­ni gais­ro ži­di­niai, ga­li­mai liu­di­jan­tys apie ty­či­nį pa­de­gi­mą, su­kė­lu­sį di­de­lį gais­rą šios ra­jo­no miš­kuo­se ir dur­py­nuo­se, an­tra­die­nį žur­na­lis­tams pra­ne­šė Lat­vi­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ri­char­das Koz­lovs­kis.

Gaisras toje vietovėje jau lokalizuotas, bet aptikti pėdsakai rodo, kad ugnis įsiplieskė veikiausiai neatsitiktinai, sakė ministras.

R. Kozlovskis paragino kokios nors informacijos turinčius gyventojus kreiptis į policiją.

Gaisras Valdgalės apskrityje gesinamas jau septintą dieną: jis įsiplieskė praėjusį antradienį viename durpyne ir vėliau išplito į šalimais esantį mišką.

Anksčiau pranešta, kad per pirmadienį vykusį neeilinį posėdį vyriausybė nusprendė prašyti tarptautinės pagalbos kovai su gaisrais.

Valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba pirmadienį paprašė trijų sraigtasparnių, kurie leistų nenutrūkstamai gesinti gaisrą.

Latvija kreipėsi pagalbos ir į Baltarusiją, nes Europos Sąjungos šalių ištekliai dėl kai kuriose valstybėse taip pat siaučiančių miškų gaisrų kol kas yra riboti, antradienį pranešė šios tarnybos viršininko pavaduotojas Kristapas Eklonas.

R. Kozlovskis nurodė, kad Baltarusija sutiko atsiųsti vieną sraigtasparnį pagal dvišalę bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbos sutartį.

„Susisiekėme su Baltarusija. Jie turi sraigtasparnį, rytoj ryte prisidėsiantį prie gaisrų gesinimo operacijos“, – pažymėjo ministras.

Vidaus reikalų ministerijos vadovas pridūrė, kad Latvijos orlaiviai ir vienas Lietuvos atsiųstas sraigtasparnis nuo antradienio ryto labai prisidėjo malšinant gaisro židinius vietose, kur ant žemės dirbantiems ugniagesiams sunku patekti.

Kol kas kitos ES šalys nėra pateikusios atsakymo į Latvijos prašymą padėti užgesinti gaisrus Valdgalėje.

Pasak R. Kozlovskio, šioje operacijoje dalyvauja apie 100 ugniagesių ir daugiau kaip 20 nacionalinės gvardijos narių.

Skaičiuojama, kad dabar gaisras apėmęs didesnę kaip 1 000 ha teritoriją, bet ministras pažymėjo, kad į ją patenka ugnies nepaliestų plotų.

R. Kozlovski sakė, kad liepsnos plitimą pavyko sustabdyti, tačiau nenurodė, kad tikimasi ją visiškai užgesinti.

Vyriausybė antradienį nusprendė iš specialiųjų fondų skirti Valstybinei priešgaisrinei ir gelbėjimo tarnybai 150 tūkst. eurų. Šios lėšos taip pat bus naudojamos su Baltarusijos pagalba susijusioms išlaidoms apmokėti.