Latvijoje 14-oje prekybos centrų – netinkamai veikia priešgaisrinės sistemos
Lat­vi­jos vals­ty­bi­nė prieš­gais­ri­nė ir gel­bė­ji­mo tar­ny­ba, šią sa­vai­tę ne­pla­nuo­tai ti­kri­nu­si pre­ky­bos cen­trus bei ki­tus vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tus, 14-oje pre­ky­bos cen­trų kons­ta­ta­vo ne­tin­ka­mą prieš­gais­ri­nių sis­te­mų vei­ki­mą.

Neplanuoti patikrinimai surengti dėl nuogąstavimų šalies visuomenėje, kurie kilo po praėjusį savaitgalį Rusijos Kemerovo miesto prekybos ir pramogų centre siautėjusio didžiulio gaisro, kuris nusinešė daugiau nei pusšimčio žmonių gyvybes.

Latvijos valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba pranešė, jog iš viso buvo pasirinktinai patikrinti 135 prekybos centrai ir kiti visuomeninės paskirties pastatai. Iš viso nustatyta 40 pažeidimų, iš jų 18 – evakuacijos, 14 – priešgaisrinės signalizacijos sistemų veikimo, o likusieji pažeidimai – dėl darbuotojų atsakomybės bei žinių, kaip elgtis gaisro atvejais.

Per praėjusį sekmadienį Vakarų Sibiro miesto Kemerovo prekybos ir pramogų centre „Žieminė vyšnia“ kilusį gaisrą žuvo mažiausiai 64 žmonės, tarp jų 41 vaikas. Preliminariais tyrimo duomenimis, priešgaisrinės signalizacijos sistema centre neveikė apytikriai savaitę, o už jos veikimą atsakingas centro darbuotojams turėjo tik vyrėjo-konditerio išsilavinimą.

2017-aisiais Latvijoje kilo 8714 gaisrų, iš jų 2 proc. – visuomeninės paskirties pastatuose.