Latvijai degantys miškai – neįveikiami: prašys tarptautinės pagalbos
Lat­vi­ja sieks tarp­tau­ti­nės pa­gal­bos, sie­kiant už­ge­sin­ti di­de­lį miš­ko ir dur­py­nų gais­rą va­ka­ri­nė­je Vald­ga­lės aps­kri­ty­je, pir­ma­die­nį po Kri­zių val­dy­mo ta­ry­bos po­sė­džio pra­ne­šė že­mės ūkio mi­nis­tras Ja­nis Dūk­la­vas ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ri­har­das Koz­lovs­kis.

Po Krizių valdymo tarybos posėdžio vidaus reikalų ministras Rihardas Kozlovskis žurnalistams sakė, kad pranešė, kad Latvija prašys visų 28 Europos Sąjungos šalių pagalbos gaisrui gesinti. Pasak jo, šiuo metu šaliai reikalingiausios priemonės gaisrams gesinti iš oro.

Latvija prašys dar trijų priešgaisrinių sraigtasparnių, nes šiuo metu naudojamiems Latvijos ir Lietuvos oro pajėgų sraigtasparniams reikia atlikti techninės priežiūros darbus. Kol kas neaišku, kiek laiko ES šalims gali prireikti laiko atsakyti į Rygos prašymą.

Valstybinės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojas Kristapas Eklonas sakė, kad miškas ir durpynai Valdgalėje gali degti dar savaitę ar ilgiau. Tarnyba jau susisiekė su atitinkamomis institucijomis Lietuvoje ir Estijoje ir prašė išnagrinėti galimybes į Valdgalę atsiųsti technikos ir galbūt ugniagesių.

R. Kozlovskis pažymėjo, kad Latvija gali tikėtis savo kaimynių pagalbos, bet pridūrė, kad kitos Europos šalys šiuo metu irgi kovoja su miškų gaisrais, ypač įsisiautėjusiais rekordinės karščių bangos paveiktoje Švedijoje.

Valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba, padedant vienam Lietuvos oro pajėgų sraigtasparniui, su gaisru Valdgalėje kovoja jau šešias dienas.

Šis gaisras praeito antradienio vakare įsiplieskė viename durpyne ir vėliau išplito į šalimais esantį mišką.

ES krizių valdymo tarnybos „Copernicus“ duomenimis, Valdgalės apskrityje iki sekmadienio buvo išdegę apie 267 ha miško, 311,7 ha krūmynų ir 431,8 ha durpyno.

Praeitą savaitę buvo evakuoti netoliese esančio Stiklių kaimo gyventojai, bet dauguma jų iki šeštadienio grįžo namo, BNS sakė Ventspilio regiono tarybos pirmininkas Aivaras Muceniekas.