Latvija sulaukė kritikos už „blogiausią LGBTI bendruomenės padėtį“
Les­bie­čių, gė­jų, bi­sek­sua­lų, trans­ly­čių ir in­ter­sek­sua­lų (LGBTI) bend­ruo­me­nės pa­dė­tis Lat­vi­jo­je yra blo­giau­sia tarp vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rių, sa­ko­ma pir­ma­die­nį pa­skelb­to­je tarp­tau­ti­nės ly­ti­nių ma­žu­mų aso­cia­ci­jos IL­GA Eu­ro­pos pa­da­li­nio at­as­kai­to­je „Rain­bow Eu­ro­pe 2018“.

Šios išvados buvo pateiktos įvertinus LGBTI padėtį 2017 metais įvairiose srityse pagal procentinę skalę, kai nuliu procentu vertinami reikšmingi žmogaus teisių pažeidimai, o 100 proc. – visiška lygybė.

Bendra LGBTI bendruomenės padėtis Latvijoje įvertinta 16,1 procento. Šis rodiklis yra pablogėjęs, vertinant su padėtimi 2016 metais, kai jis buvo 17 procentų.

Šiek tiek geriau įvertinta Lenkija (18,2 proc.), Lietuva (20,7 proc.) ir Rumunija (21,1 procento).

Padėtis Lietuvoje nuo praeitų metų truputį pagerėjo: 2017-ųjų ataskaitoje šalis buvo įvertinta 17 procentų.

Estijos įvertinimas, palyginus su praeitais metais, padidėjo šešiais procentiniais punktais iki 39,3 procento.

Tarp 49 vertintų Europos regiono šalių Latvija buvo 40-a. Blogesnius vertinimus gavo Azerbaidžanas, Armėnija, Turkija, Monakas, Rusija, San Marinas, Moldova, Baltarusija ir Makedonija.

ILGA duomenimis, geriausia padėtis regione užfiksuota Maltoje, Belgijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Suomijoje ir Prancūzijoje.