Latvija rinks naują kandidatą į premjerus
Lat­vi­jos pre­zi­den­tas Rai­mon­das Vė­juo­nis ket­vir­ta­die­nį ofi­cia­liai at­šau­kė Nau­jo­sios kon­ser­va­to­rių par­ti­jos (NKP) ly­de­rio Ja­nio Bor­da­no kan­di­da­tū­rą į prem­je­rus, pra­ne­šė ofi­cia­lu­sis lei­di­nys „Lat­vi­jas Vest­ne­sis“.

Lapkričio 15 dienos įsaku R. Vėjuonis paskelbė negaliojančiu lapkričio 7-osios įsaką dėl vyriausybės formavimo pavedimo J. Bordanui.

Iš derybų dėl vyriausybės formavimo pasitraukus trims partijoms, J. Bordanas buvo priverstas pripažinti, kad nesugebės suformuoti naujo ministrų kabineto. Dabar prezidentas turi iškelti naują kandidatą į premjerus.

Lapkričio 7 dieną R. Vėjuonis nusprendė vyriausybės formavimą pavesti J. Bordanui. Prezidentas paragino jį iki lapkričio 21-osios pasiūlyti vyriausybės sudėtį ir užtikrinti jai parlamentinės daugumos paramą.

NKP per rinkimus gavo 16 vietų parlamente.

Ankstesnės į parlamentą patekusių partijų derybos dėl koalicijos formavimo konkrečių rezultatų nedavė. Tarp šešių derybose dalyvaujančių partijų iniciatyvos ėmėsi NKP, populistinė partija „Kam priklauso valstybė?“ (KPV LV) ir liberalusis susivienijimas „Už plėtrą/Už!“.