Latvija ragina tarptautinę bendriją reaguoti į Rusijos agresiją Kerčėje
Tarp­tau­ti­nė bend­ri­ja – Jung­ti­nės Tau­tos ir Eu­ro­pos Są­jun­ga – pri­va­lo rea­guo­ti į Ru­si­jos su­reng­tą Ukrai­nos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vų už­puo­li­mą Ker­čės są­siau­ry­je, par­eiš­kė Lat­vi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ed­ga­ras Rin­ke­vi­čius.

Latvijos televizijos LNT laidoje „900 sekundžių“ ministras priminė, kad dėl šio sekmadienį įvykusio incidento pirmadienį šaukiamas skubus JT Saugumo Tarybos posėdis.

Pasak E. Rinkevičiaus, Latvijos atstovai taip pat ragins ES aktyviau reikšti savo poziciją.

„Jei įvyks padėties eskalacija, ES turi reikiamų diplomatinių ir baudžiamųjų instrumentų“, – kalbėjo jis.

Ukraina sekmadienį pranešė, kad Rusija Kerčės sąsiauryje prie Maskvos aneksuoto Krymo krantų apšaudė ir užgrobė tris jos karinių jūrų pajėgų laivus.

Kerčės sąsiauris yra siauras vandens kelias, jungiantis Juodąją jūrą su Azovo jūra. Pastaroji yra naudojama tiek Ukrainos, tiek Rusijos.

Du mažieji šarvuotieji kateriai, „Berdiansk“ ir „Nykopol“, bei vilkikas „Jany Kapu“ plaukė per sąsiaurį pakeliui iš Odesos į Mariupolio uostą.

Kariškiai nurodė, kad Rusijos pakrančių apsaugos laivas „Don“ pirmiausiai taranavo vilkiką, vykdydamas „atvirai agresyvius veiksmus“, tuomet apšaudė vieną iš katerių.

Ukraina informavo, kad per incidentą nukentėjo šeši jos kariai.