Latviams vis dar nesiseka suformuoti vyriausybės
Lat­vi­jo­je ket­vir­ta­die­nį įvy­ko pa­sku­ti­nis 12-ojo šau­ki­mo Saei­mos po­sė­dis, o ki­tą sa­vai­tę su­si­rinks nau­jos su­dė­ties par­la­men­tas, ta­čiau par­ti­jų de­ry­bo­se dėl vy­riau­sy­bės su­for­ma­vi­mo pa­žan­gos vis dar nė­ra.

Dėl šios priežasties didėja tikimybė, kad per pirmąjį parlamento posėdį bus perrinkti keturi dabartiniai Saeimos prezidiumo nariai Inara Mūrniecė (dešinysis Nacionalinis aljansas „Viskas Latvijai!“-“Tėvynei ir Laisvei“), Inesė Lybinia– Egnerė (centro dešinioji „Naujoji vienybė“), Gundaras Daudzė (centro dešinioji Žaliųjų ir valstiečių sąjunga (ŽVS)) ir Andrejus Klementjevas (prokremliška socialdemokratinė „Santarvė“).

Bandant susitarti dėl parlamento prezidiumo derybose dėl vyriausybės formavimo buvo padaryta sąlyginė pauzė.

Kaip sakė populistų partijos „Kam priklauso valstybė?“ (KPV LV) vienas pirmininkų Artusas Kaiminis, jo partija, kaip ir prezidentas Raimondas Vėjuonis, prieštarauja Saeimos prezidiumo narių skaičiaus didinimui. Partija taip pat nepritaria „senojo“ prezidiumo išsaugojimui ir laikinajam prezidiumui.

Liberaliojo susivienijimo „Už plėtrą/Už!“ vienas pirmininkų Juris Pūcė naujienų agentūrai BNS sakė, kad dabar susivienijimo iniciatyva aktyviai vyksta derybos dėl Saeimos prezidiumo sudėties. Kol kas nėra požymių, kad kuris nors iš prezidento nurodytų kandidatų į premjerus pasirengęs nusileisti.