Kuveitas prašo JT Saugumo Tarybos posėdžio dėl neramumų Gazos Ruože
Ku­vei­tas pa­pra­šė an­tra­die­nį su­šauk­ti ne­ei­li­nį Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos po­sė­dį po to, kai per aud­rin­gus pro­tes­tus pa­sie­ny­je su Ga­zos Ruo­žu, Je­ru­za­lė­je vyks­tant JAV am­ba­sa­dos ati­da­ry­mui, žu­vo de­šim­tys pa­les­ti­nie­čių, pir­ma­die­nį pra­ne­šė ša­lies mi­si­ja JT.

„Smerkiame, kas nutiko“, – žurnalistams sakė Kuveito ambasadorius prie JT Mansouras al-Otaibi . Kuveitas yra nenuolatinis JT Saugumo Tarybos narys.

Jungtinės Valstijos pirmadienį oficialiai atidarė savo itin kontroversiškai vertinamą ambasadą Jeruzalėje, tačiau jos atidarymo ceremoniją lydėjo žiaurūs smurto protrūkiai palei sieną su Gazos Ruožu, per kuriuos nuo Izraelio ugnies žuvo 52 palestiniečiai.

Tai buvo kruviniausia Izraelio ir Palestinos konflikto diena nuo 2014-ųjų karo Gazos Ruože.