Kubos lėktuvo katastrofos aukų skaičius išaugo iki 112-os
Ku­bos li­go­ni­nė­je mi­rus stip­rius kū­no nu­de­gi­mus pa­ty­ru­siai mo­te­riai, pra­ėju­sią sa­vai­tę įvy­ku­sios Ku­bos vals­ty­bi­nės oro bend­ro­vės lėk­tu­vo ka­tas­tro­fos au­kų skai­čius pa­di­dė­jo iki 112-os.

Mirus 40 metų amžiaus Emiley Sanchez de la O, gyva liko tik viena iš trijų moterų, išgyvenusių per gegužės 18 dieną įvykusią „Boeing 737“ katastrofą.

19-metė Mailen Diaz tebėra gydoma ligoninėje ir gydytojai jos pasveikimo tikimybę kol kas vertina atsargiai.

Trečioji išgyvenusioji – 23 metų amžiaus Gretell Landrove – mirė pirmadienį.

Beveik 40 metų senumo „Boeing 737“, kurį Kubos nacionalinei oro vežėjai „Cubana de Aviacion“ išnuomojo viena Meksikos įmonė, sudužo gegužės 18 dieną netrukus po pakilimo iš Havanos tarptautinio oro uosto. Orlaiviu skrido 113 keleivių ir įgulos narių.

Orlaivis iš Havanos turėjo skristi į rytinį Holgino miestą. Dauguma keleivių buvo kubiečiai.

Tarp žuvusiųjų taip pat buvo šeši įgulos nariai meksikiečiai, du keleiviai iš Vakarų Sacharos regiono, turistas meksikietis ir argentiniečių pora.

Prognozuojama, kad didžiausios per dešimtmečius orlaivio katastrofos Kuboje tyrimas tęsis ne vieną mėnesį.