Kremlius: Donaldas Trumpas kovą siūlėsi susitikti su Vladimiru Putinu
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas per pra­ei­tą mė­ne­sį vy­ku­sį po­kal­bį te­le­fo­nu su Ru­si­jos pre­zi­den­tu Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu siū­lė jiems abiems su­si­tik­ti Bal­tuo­siuo­se rū­muo­se, ta­čiau po ma­si­nio ru­sų dip­lo­ma­tų iš­siun­ti­mo to­kio su­si­ti­ki­mo pers­pek­ty­vos ta­po mig­lo­tos, pir­ma­die­nį par­eiš­kė vie­nas aukš­to ran­go Krem­liaus pa­dė­jė­jas.

„Kovo 20-ąją kalbėdamasis telefonu Trumpas siūlė surengti susitikimą“, – žurnalistams sakė V. Putino užsienio politikos patarėjas Jurijus Ušakovas.

„Tačiau vėliau buvo tam tikrų įvykių ... kurių fone, aišku, sunku kalbėti apie galimybes surengti aukščiausio lygio susitikimą“, – pridūrė jis.

Kovo 20-ąją D. Trumpas paskambino V. Putinui, kad pasveikintų jį su perrinkimu. Po to pokalbio JAV lyderis sakė žurnalistams, kad jiedu „netolimoje ateityje galbūt pasimatys“.

Dienraštis „The Washington Post“, remdamasis neįvardytais informuotais šaltiniais, rašė, kad D. Trumpas paskambino V. Putinui, nors jo nacionalinio saugumo patarėjai primygtinai ragino prezidentą šito nedaryti.

Tačiau pirmadienį J. Ušakovas pažymėjo, kad abi šalys po to reto D. Trumpo ir V. Putino pokalbio nevedė jokių „konkrečių diskusijų“ dėl galimo prezidentų susitikimo.

Be to, po to pokalbio Vašingtonas išsiuntė 60 Rusijos diplomatų ir uždarė šios šalies konsulatą Siatle, demonstruodamas solidarumą savo sąjungininkei Britanijai po kovo 4-ąją Anglijos pietiniams Solsberio mieste įvykdyto išpuolio, per kurį kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga buvo apnuodytas buvę dvigubas rusų agentas Sergejus Skripalis ir jo duktė Julija.

Atsakydama Maskva išsiuntė 60 JAV diplomatų ir uždarė Amerikos konsulatą Sankt Peterburge.

„Pasiūlymą surengti šį susitikimą pasiūlė pats Trumpas“, – aiškino J. Ušakovas. – Tačiau po to įvyko mūsų dvišalių santykių naujas lūžis, buvo išsiųsta diplomatų.“

Vis dėlto jis išreiškė viltį, kad Rusija ir JAV galės grįžti prie „konstruktyvaus ir rimto dialogo“.