Kremlius: buvo daromas smarkus spaudimas
Krem­lius tre­čia­die­nį pa­smer­kė „smar­kų spau­di­mą“ dėl Ru­si­jos kan­di­da­to į In­ter­po­lo va­do­vo pos­tą, kai tre­čia­die­nį va­do­vau­ti šiai tarp­tau­ti­nei po­li­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jai bu­vo iš­rink­tas Pie­tų Ko­rė­jos at­sto­vas.

„Žinoma, gaila, kad nelaimėjo mūsų kandidatas. Kita vertus, jei bešališkai pažiūrėtume į pareiškimus, kuriuos rinkimų išvakarėse paskelbė virtinė šalių, tai, žinoma, buvo daromas smarkus spaudimas. Tai akivaizdu“, – sakė žurnalistams Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Trečiadienį Interpolo vadovu buvo išrinktas Pietų Korėjos atstovas Kim Jong-yangas.

Jis varžėsi su rusu Aleksandru Prokopčuku, kurio kandidatūrą blokavo Lietuva ir kitos Vakarų šalys, kaltinančios Rusiją sistemingai piktnaudžiaujant Interpolo tarptautinės asmenų paieškos sistema ir naudojantis ja kaip politinio spaudimo įrankiu.