Kremlius apie apnuodijimą „Novičioku“ nežinojo
Mask­va ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė ne­ga­vu­si jo­kios in­for­ma­ci­jos iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos par­ei­gū­nų apie vie­nos po­ros ap­nuo­di­ji­mą ne­rvus par­aly­žiuo­jan­čia me­džia­ga, pa­nau­do­ta per anks­čiau šie­met įvyk­dy­tą pa­si­kė­si­ni­mą į bu­vu­sį ru­sų šni­pą.

„Neturime informacijos, kokios medžiagos buvo panaudotos ir kaip buvo panaudotos“, – pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Pasak jo, naujas apnuodijimo atvejis „kelia nerimą“.

Birželio 30 dieną 45 metų vyras ir 44 metų moteris buvo rasti netekę sąmonės viename ramiame, neseniai pastatytame rajone Eimsberio miestelyje, esančiame netoli garsiojo priešistorinio Stounhendžo monumento.

Charlie Rowley ir Dawn Sturgess į Solsberio ligoninę buvo atvežti kritinės būklės. Vėliau policija pranešė, kad pora apsinuodijo Sovietų Sąjungoje sukurta nervus paralyžiuojančia kovine medžiaga „Novičiok“.

Eimsberis yra maždaug už 12 km nuo Solsberio, kur šių metų kovą buvęs Rusijos karinės žvalgybos karininkas Sergejus Skripalis ir jo dukra buvo rasti susmukę ant suolelio prie vieno prekybos centro. Jų apnuodijimas išprovokavo didelę santykių su Rusija diplomatinę krizę.