Kremlius „apgailestauja“ dėl Ukrainos „rusiškos okupacijos“ įstatymo
Krem­lius penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad „ap­gai­les­tau­ja“ dėl nau­jo Ukrai­nos įsta­ty­mo, pa­gal ku­rį ša­lies ry­tuo­se jau ke­le­rius me­tus vyks­tan­tis konf­lik­tas ofi­cia­liai pri­pa­žin­tas „lai­ki­ną­ja ru­siš­ka oku­pa­ci­ja“.

Kremlius penktadienį pareiškė, kad „apgailestauja“ dėl naujo Ukrainos įstatymo, pagal kurį šalies rytuose jau kelerius metus vykstantis konfliktas oficialiai pripažintas „laikinąja rusiška okupacija“.

„Apgailestaujame dėl to. Žinoma, Rusija tebebus įsipareigojusi Minsko susitarimų žodžiui ir dvasiai su kitomis šalimis-garantais Prancūzija ir Vokietija, bet apgailestaujame, kad tokie žingsniai tik atitraukia mus nuo siekiamo tikslo“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

„Kaip ir iki šiol palaikome Minsko susitarimų įgyvendinimą, kad sureguliuotume šią Ukrainos vidaus krizę“, – pridūrė jis.

Ukrainos Aukščiausioji Rada ketvirtadienį oficialiai pripažino šalies rytiniuose regionuose vykstantį konfliktą „laikinąja rusiška okupacija“, o Maskva pasmerkė šį sprendimą.

D. Peskovas, žurnalistų paklaustas, ar Rusija pasirengusi nešti atsakomybę už įvykius Rytų Ukrainoje, sakė: „Žinoma, ne. Rusija nesutinka su tokiu klausimo iškėlimu, nes tai prieštarauja Minsko susitarimų dvasiai ir raidei. Rusija nėra šio konflikto dalyvė ir šalis.“

„Šitas įstatymas gali pačiu blogiausiu būdu paveikti to konflikto sureguliavimą“, – teigė jis.

Ketvirtadienį Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad naujas Ukrainos priimtas įstatymas, pripažįstantis Maskvą remiančių separatistų konfliktą šalies rytuose „laikinąjas rusiška okupacija“, prilygsta pasiruošimui karui.

„Kitaip nei pasirengimu naujam karui to vadinti negalima“, – pranešė Užsienio reikalų ministerija.

Kovos Rytų Ukrainoje, įsiplieskusios netrukus po to, kai Rusija aneksavo Krymo pusiasalį, nuo 2014 metų balandžio nusinešė daugiau nei 10 tūkst. gyvybių.

2015-aisiais pasirašius Minsko taikos susitarimą kovos aprimo, tačiau pavieniai susirėmimai tebevyksta, o pastangos rasti politinį krizės sprendinį pateko į aklavietę.

Ukraina ir jos sąjungininkai Vakaruose kaltina Rusiją,kad ši siunčia kitapus sienos karius ir ginklus. Tokiu būdu Kremlius esą kursto konfliktą, siekdamas nubausti Kijevą už sprendimą atsigręžti į Europą.

Naujajame ukrainiečių įstatyme Rusija taip pat kaltinama „agresija“. Maskva neigia prisidedanti prie šio konflikto ir tvirtina, kad karas yra Ukrainos vidaus reikalas, nors yra daugybė įrodymų, kad karo draskomoje Rytų Ukrainoje yra rusų karių ir ginklų.

Minėtą įstatymą Ukrainos deputatai priėmė praėjus kiek mažiau nei mėnesiui po JAV Valstybės departamento pranešimo, kad Vašingtonas nusprendė tiekti Kijevui modernias prieštankinių raketų sistemas.