Kremliui įteiktas prašymas persvarstyti šalies branduolinę doktriną
Gru­pė Ru­si­jos įsta­ty­mų lei­dė­jų tre­čia­die­nį pa­pra­šė Krem­liaus iš nau­jo aps­vars­ty­ti ša­lies bran­duo­li­nių gink­lų nau­do­ji­mo dok­tri­ną, tvy­rant įtam­pai su Va­ka­rais.

Parlamento aukštųjų rūmų – Federacijos Tarybos – gynybos komiteto organizuoto posėdžio dalyviai pasiūlė, kad prezidento Saugumo taryba parengtų naują branduolinės doktrinos tekstą.

Įstatymų leidėjų pasiūlymuose, cituotuose Rusijos naujienų agentūrų, sakoma, kad atnaujintoje doktrinoje turėtų būti ypatingas dėmesys skirtas atsakui į puolimą prieš Rusiją panaudojant hipergarsinius ir kitus strateginius nebranduolinius ginklus.

Dabartinė Rusijos karinė doktrina skelbia, kad šalis gali panaudoti savo branduolinę ginkluotę atsakyti į branduolinį puolimą prieš ją pačią arba jos sąjungininkus, taip pat atvejais, kai agresija, per kurią naudojami tik įprasti ginklai, sukelia pavojų „valstybės išlikimui“.

Valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“ citavo senatorių Francą Klincevičių, sakiusį, kad pasiūlymą atnaujinti valstybės branduolinę doktriną skatina NATO pajėgų dislokavimas arčiau Rusijos sienų.

„Visa tai skirta sukelti grėsmę Rusijai“, – teigė jis.

Anksčiau šią savaitę Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas surengė pasitarimą su kariuomenės pareigūnais dėl galimo atsako į planuojamą JAV pasitraukimą iš 1987 metų Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties.