Kremliaus čiuptuvai pasiekė Vokietijos televiziją?
Pa­sak gar­saus vo­kie­čių žur­na­lis­to Bo­ri­so Reits­chus­te­rio, Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­do­je ga­li­mai įvy­ko mo­der­nio­je ša­lies is­to­ri­jo­je pre­ce­den­to ne­tu­rin­tis at­ve­jis – spau­di­mą pa­ty­ręs po­pu­lia­rus te­le­vi­zi­jos ka­na­las ne­pa­ro­dė do­ku­men­ti­nio fil­mo „Pu­ti­nas ir ma­fi­ja“.

Boris Reitschusteris yra vienas iš vis mažėjančio būrio Vokietijos žurnalistų, kurie atvirai kritikuoja šalies valdžią dėl jos flirto su Maskva. Vakar savo „Facebook“ paskyroje jis pranešė sensacingą naujieną – televizijos kanalas ZDF atšaukė dokumentinio filmo „Putinas ir mafija“ transliaciją.

„Putino rankos jau siekia ir Vokietijos televiziją? „Antrasis kanalas“ (ZDF) šiandien paskutinę minutę atšaukė filmo „Putinas ir mafija“ transliaciją. Net anonsas iš interneto dingo. Vietoje jo parodė „Putinas – naujasis caras“. Pasak šaltinio televizijoje, buvo spaudimas iš viršaus. Rusiškais standartais – nieko nuostabaus. Vokiškais – nėra precedento. Gal ruošiantis „Nord Stream 2“ statybai, nenorėjo parodyti vokiečiams, su kokiomis „grupuotėmis“ jų vyriausybė dabar glaudžiai bendradarbiauja? Tiesiog gėda. Iki ko priėjome!“, – rašė Borisas Reitschusteris.

Politikos apžvalgininkas Audrius Bačiulis socialiniame tinkle sarkastiškai reagavo į vokiečių žurnalisto pranešimą: „O tuo metu Vokietijoje valdžios kontroliuojama žiniasklaida atšaukė filmo „Putinas ir mafija“ transliaciją. Po to, kai Miuncheno saugumo konferencijoje Angela Merkel aiškiai įvardijo Putino valdomą Rusiją „geostrategine partnere“, o dujotiekį „Nord Stream2“ – nebeatšaukiamu, Berlyne jau nebesidrovima atvirai pataikauti Maskvai“.