Kreipsis į parlamentą
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May ket­vir­ta­die­nį pa­skelbs „ne­pap­ras­tą­jį par­eiš­ki­mą“ įsta­ty­mų lei­dė­jams, par­la­men­tas pra­ne­šė Lon­do­nui ir Briu­se­liui su­de­ri­nus po­li­ti­nį su­si­ta­ri­mą dėl at­ei­ties ry­šių po „Bre­xit“.

„Ministrė pirmininkė vėliau šiandien paskelbs Bendruomenių Rūmams nepaprastąjį pareiškimą“, – sakoma parlamento žemųjų rūmų „Twitter“ paskyroje paskelbtoje žinutėje.

Dauningo gatvė nurodė, kad premjerė rengia telekonferenciją su savo kabineto ministrai dėl šios sutarties. Londonas ir Europos Sąjunga tikisi, kad dokumentas bus pasirašytas per sekmadienį Briuselyje vyksiantį Bendrijos viršūnių susitikimą.

Th. May trečiadienį dalyvavo derybose Briuselyje dėl dviejų atskirų susitarimų, tačiau šiuos dokumentus pasirašius jiems iki Britanijos išstojimo iš bloko ateinančių metų kovą dar turėtų pritarti Europos ir Jungtinės Karalystės parlamentai.