Kova su korupcija – naujasis Kazachstano plėtros etapas
Nuo ne­prik­lau­so­my­bės at­ga­vi­mo 1991 me­tais Ka­zachs­ta­nas su pa­si­di­džia­vi­mu vys­to­si kaip mo­der­ni vals­ty­bė. Mes sie­kia­me aukš­tes­nių, tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės nu­sta­ty­tų stan­dar­tų.

Pernelyg daug tautų – jaunų ir senų –.suklupo ir buvo suteptos korupcijos. Štai todėl kova su šiomis negarbingomis ir nesąžiningomis veiklomis yra vienas pagrindinių mūsų tautos prioritetų. Mūsų ryžtingi ir bekompromisiai veiksmai, turintys platų mūsų pilietinės palaikymą, yra vedami prezidento Nursultano Nazarbajevo politinės valios.

2017 metais Kazachstanas atsidūrė 122 vietoje – 9 pozicijomis aukščiau nei metais anksčiau. Dėl to patekome „mažiau korumpuotų valstybių“ kategoriją. Kazachstanas neketina čia sustoti.

Kazachstanas yra viena pirmųjų posovietinės erdvės valstybių, sukūrusių stiprų įstatyminį pagrindą, apibrėžiantį kovos su korupcija tikslus, uždavinius ir mechanizmus.

Tolesnė mūsų valstybės korupcijos prevencijos politikos plėtra yra apibrėžta mūsų naujoje strategijoje iki 2025 metų, kurioje nustatytos pagrindinės kovos su korupcija kryptys. Strategija, į šį svarbų darbą įtraukianti visą mūsų visuomenę, kuria „nulinės tolerancijos“ požiūrį į bet kokias korupcijos apraiškas.

Svarbus vaidmuo korupcijos prevencijos srityje yra suteiktas specialiai įkurtai Valstybės tarnybos reikalų ir kovos su korupcija agentūrai, kuri yra tiesiogiai atsakinga valstybės vadovui. Ši agentūra ne tik koordinuoja valstybės tarnautojų ir valstybės aparato veiklą, bet jai taip pat suteiktos korupcijos prevencijos ir prasižengusiųjų teisminio persekiojimo funkcijos.

Korupcijos prevencija ir nusikaltimų tyrimai patikėti Agentūros Nacionaliniam kovos su korupcija biurui. Ši institucija buvo sukurta, remiantis geriausiomis tarptautinėmis panašių organizacijų, tarp jų – Australijoje, Prancūzijoje, Honkonge ir Singapūre, praktikomis.

Pagrindinis mūsų darbo principas yra prevencinis, kai identifikuojamos ir sunaikinamos galimos prielaidos iki įvykstant pasekmėms. Tai savo prigimtimi skrupulinga veikla, kai analizuojama viskas, nuo įstatymų ir departamentų rekomendacinių dokumentų iki valstybės tarnautojų pareigybių ir vadybinių sprendimų.

Kovos su korupcija tarnybos skambučių centras suteikia visuomenei galimybę informuoti apie įtariamus korupcinius nusikaltimus, o taip pat gauti išsamią teisinę pagalbą.

Mes siekiame ne tik teisinių priemonių tobulinimo, bet ir visoje visuomenėje ugdyti nepakantumo korupcijai kultūrą. Plataus masto antikorupcinis švietimas vykdomas su įvairiomis piliečių grupėmis, tarp jų – studentais, verslininkais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, žiniasklaida ir religinėmis asociacijomis.

Taip pat tobulinami baudžiamosios teisės aktai. 2015 metų pradžioje Kazachstane įsigaliojo nauji Baudžiamasis ir Baudžiamųjų procedūrų kodeksai. Jie sugriežtino atsakomybę už korupciją ir dabar, korupcinį nusikaltimą įvykdęs asmuo, visam gyvenimui praranda teisę eiti visuomenines pareigas.

Vien tik per pastaruosius 3 metus dėl korupcinių nusikaltimų buvo nuteisti apie 2 tūkst. pareigūnų. Jų neteisėtų veiksmų žala prilygsta daugiau nei 200 mln. dolerių. Niekas nėra virš įstatymo ir apkaltinamieji nuosprendžiai buvo priimti tokiems asmenims kaip premjeras Serikas Achmetovas, nacionalinės ekonomikos ministras Kuandikas Nišimbajevas ir nacionalinės bendrovės „Astana Expo 2017“ pirmininkas Talgatas Ermegijevas. Šios bylos atskleidė ne tik visą kriminalinę grandinę, bet taip pat ir pavogtų lėšų plovimo schemas, tarp jų ir tas, kurios buvo įgyvendinamos užsienyje.

Mes taip pat plečiame mūsų sienas per nuolatinį bendradarbiavimą su mūsų užsienio kolegomis. Jau pasirašėme bendradarbiavimo susitarimus su 30 valstybių, tarp kurių Prancūzija, Italija, Lenkija, Ispanija, Turkija ir Jungtiniai Arabų Emyratai. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas kovos su korupcija srityje yra vienas pagrindinių mūsų prioritetų. Kazachstanas yra prisijungęs prie Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją ir EBPO Stambulo kovos su korupcija veiksmų plano. Mes taip pat siekiame prisijungti prie Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės ir pasirašyti Europos konvencijas dėl baudžiamosios ir civilinės atsakomybės už korupciją.

Šios priemonės leido pasistūmėti teigiama kryptimi „Transparency International“ Korupcijos suvokimo indekse. 2017 metais Kazachstanas atsidūrė 122 vietoje – 9 pozicijomis aukščiau nei metais anksčiau. Dėl to patekome „mažiau korumpuotų valstybių“ kategoriją. Kazachstanas neketina čia sustoti. Tęsime mūsų bekompromisę kovą su korupcija, kad galėtume įgyvendinti aukščiausius tarptautinius standartus.

Kairatas Suntajevas yra Nacionalinio kovos su korupcija biuro prie Kazachstano Respublikos Valstybės tarnybos reikalų ir kovos su korupcija agentūros vadovas.