Kosove nušautas vietos serbų politinis lyderis
Ko­so­vo ser­bų po­li­ti­nis ly­de­ris Oli­ve­ris Iva­no­vi­čius an­tra­die­nį bu­vo nu­šau­tas iš pra­va­žiuo­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės, kai jis at­vy­ko į sa­vo par­ti­jos būs­ti­nę, pra­ne­šė po­li­ti­ko ad­vo­ka­tas ir vie­nas par­ti­jos par­ei­gū­nas.

„Mane informavo, kad jis buvo nušautas vietoje, ir pastangos jį atgaivinti Mitrovicos ligoninėje buvo nesėkmingos“, – naujienų agentūrai AFP sakė advokatas Neboiša Vlajičius.

Pasak teisininko, incidentas įvyko 9 val. 30 min. (10 val. 30 min. Lietuvos) laiku.

JT reakcija

Specialusis Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus įgaliotinis ir JT misijos Kosove vadovas Zahiras Taninas antradienį griežtai pasmerkė serbų politinio lyderio Kosove nužudymą.

Jis sakė esąs šokiruotas ir griežtai smerkia Oliverio Ivanovičiaus nužudymą.

Z. Taninas paragino tyrėjus „dirbti greitai ir efektyviai“ ir užtikrino juos „visų tarptautinių agentūrų pasiruošimu padėti ir paremti tarnybas visais įmanomais būdais, padėsiančiais kuo greičiau rasti atsakingus asmenis“.

JT misija Kosovo valdymą perėmė po 1999 metų Serbijos puolimo prieš Kosovo albanus separatistus ir NATO bombardavimo nutraukusio kruvinus veiksmus, o 2008 metais Kosovui paskelbus nepriklausomybę, NATO vaidmuo tapo mažiau reikšmingas.

Smerkia prezidentas

Kosovo prezidentas Hashimas Thaci antradienį griežtai pasmerkė anksčiau šiandien šiauriniame Mitrovicos mieste įvykdytą vietos serbų politinio lyderio nužudymą.

H. Thaci savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ paragino teisėsaugos pareigūnus „kaip įmanoma greičiau išsiaiškinti jo mirties aplinkybes, kad kaltininkai stotų prieš teisingumą“.

Kosovo prezidentas taip pat paragino neramaus šiaurinio miesto gyventojus bendradarbiauti su pareigūnais.

Nuosaikus politikas

Etniškai susiskaldžiusiame neramiame Kosovo Mitrovicos mieste 64 metų O. Ivanovičius laikytas nuosaikių pažiūrų politiku.

Serbų žiniasklaida pranešė, kad O. Ivanovičius buvo nušautas nežinomų užpuolikų prie savo partijos „Piliečių iniciatyva“ būstinės.

Jis buvo vienas svarbiausių politinių veikėjų serbų dominuojamame šiauriniame Kosovo regione. Prieš dešimtmetį nepriklausomybę paskelbusioje šalyje, kuri anksčiau buvo Serbijos provincija, įtampa tebėra didelė.

Kosovo teismas yra pripažinęs O. Ivanovičių kaltu dėl karo nusikaltimų per 1998–1999 konfliktą. Vėliau šis nuosprendis buvo panaikintas ir politiko bylą ruoštasi nagrinėti iš naujo.