Kosovas švenčia nepriklausomybės dešimtmetį
Ko­so­vo sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį žy­giuos sau­gu­mo pa­jė­gos ka­ri­nia­me par­ade, ren­gia­ma­me šio kraš­to ne­prik­lau­so­my­bės nuo Ser­bi­jos de­šimt­me­čio pro­ga; Ko­so­vo gy­ven­to­jai al­ba­nai di­džiuo­ja­si sa­vo lais­ve, nors re­gio­no su­ve­re­nu­mą vis dar sten­gia­si už­gin­čy­ti Ser­bi­ja.

Paradas yra dalis šventinių savaitgalio renginių; išvakarėse Prištinoje gimusi popžvaigždė Rita Ora surengė koncertą tūkstančiams kosoviečių, užpildžiusių centrinę aikštę, virš kurios plevėsavo mėlynos ir geltonos spalvų vėliavos.

„Iki šios akimirkos buvo ilga kelionė, manau, kad tai yra tik nepaprastai geros kelionės mūsų šaliai pradžia“, – sakė atvykusi į renginį 27-metė dainininkė reporteriams; šou baigėsi įspūdingais fejerverkais mieste.