Korėjos įsipareigojo jungti kelius ir geležinkelius
Abi Ko­rė­jos tre­čia­die­nį su­ren­gė sim­bo­liš­kai la­bai reikš­min­gą ce­re­mo­ni­ją, skir­tą pla­nams at­sta­ty­ti ir su­re­mon­tuo­ti ke­lius ir ge­le­žin­ke­lius pa­da­ly­ta­me pu­sia­sa­ly­je, o Pchen­ja­nas par­agi­no Seu­lą ryž­tin­giau vyk­dy­ti bend­rus pro­jek­tus ne­pai­sant Šiau­rės Ko­rė­jai pa­skelb­tų sank­ci­jų.

Kelių ir geležinkelių sujungimas yra viena iš priemonių, kuriomis siekiama pagerinti dvišalius santykius, kaip rugsėjį sutarė liberalusis Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas.

Vis dėlto Seulas pabrėžė, jog ceremonija nereiškia, kad iš tikrųjų prasideda darbai dėl infrastruktūros sujungimo ir atnaujinimo abiejose Korėjose, kurios formaliai tebekariauja, nes jų 1950–1953 konfliktas užsibaigė nepasirašius taikos sutarties.

Pietų Korėjos susivienijimo ministerijos atstovas pavadino renginį paprasta „įsipareigojimo išraiška“ ir pridūrė, jog statybos darbai priklausys nuo „pažangos Šiaurės Korėjos denuklearizacijos procese ir su sankcijomis susijusių aplinkybių“.

Tuo metu šiaurės korėjiečių geležinkelių sistemos vadovas Kim Yun Hyokas dar kartą išdėstė Pchenjano poziciją, kad Seului vertėtų nebesilaikyti JAV linijos, jog sankcijos turi būti taikomos tol, kol Šiaurės Korėja atsikratys savo branduolinio arsenalo.

„Jei (Pietų Korėja) ir toliau dairysis, tikrins kieno nors nuotaiką ir nesiliaus dvejoti, susivienijimas niekada nebus pasiektas“, – sakė Kim Yun Hyonas per ceremoniją Panmuno stotyje, esančioje Šiaurės Korėjos pasienio mieste Kesonge.

Po kelių akimirkų maždaug 10 abiejų Korėjų delegatų išsirikiavo palei geležinkelį ir patraukė geltonus svertus, šiuo simboliniu gestu sujungdami bėgių kelius.