Korėjos atnaujino taikos derybas pasitikėjimui skatinti
Šiau­rės Ko­rė­ja ir Pie­tų Ko­rė­ja penk­ta­die­nį at­nau­ji­no aukš­to ly­gio tai­kos de­ry­bas, ku­rias Seu­las ver­ti­na kaip svar­bų žings­nį ska­ti­nant pa­si­ti­kė­ji­mą tarp jo ir Pchen­ja­no, JAV va­do­vau­ja­mu dip­lo­ma­ti­niu spau­di­mu ban­dant įti­kin­ti Šiau­rės Ko­rė­ją at­si­sa­ky­ti bran­duo­li­nių gink­lų.

Susitikimas paliaubų kaimelyje Panmundžome Korėjos pusiasalį dalijančioje Demilitarizuotojoje zonoje surengtas po Niujorke įvykusio JAV valstybės sekretoriaus Mike'o Pompeo ir Šiaurės Korėjos aukšto rango pasiuntinio Kim Yong Cholo susitikimo, kurio metu buvo aptartas planuojamas prezidento Donaldo Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno susitikimas.

Amerikiečių delegacijos Panmundžome ir Singapūre taip pat susitinka su Šiaurės Korėjos pareigūnais, bandydamos užtikrinti, kad birželio 12 dieną Singapūre numatytas istorinis viršūnių susitikimas tikrai įvyks.

Pietų Korėjos Susivienijimo ministerija nurodė, kad korėjiečių aukšto rango pareigūnai per rytinę susitikimo sesiją apsikeitė nuomonėmis dėl ryšių biuro atidarymo Šiaurės Korėjos pasienio mieste Kesonge ir bendro renginio „Birželio 15-osios deklaracijai“ dėl taikos, priimtai po pirmojo Korėjų viršūnių susitikimo 2000 metais, paminėti.

Šiaurės Korėja sakė sutikusi, kad reikėtų kuo greičiau įkurti ryšių biurą, ir pasiūlė renginį dėl „Birželio 15-osios deklaracijos“ surengti Pietų Korėjoje, nurodė ministerija.

Pietų Korėja taip pat pasiūlė kariškių derybas dėl įtampos mažinimo prie itin militarizuotos sienos ir Raudonojo Kryžiaus derybas siekiant atnaujinti šeimų, kurias išskyrė 1950–1953 metų Korėjos karas, susijungimą. Taip pat galėtų vykti diskusijos dėl bendrų kai kurių sporto šakų komandų rugpjūčio mėnesį įvyksiančiose Azijos žaidynėse.