Konstitucijos pataisoms nori referendumo
Len­ki­jos pre­zi­den­tas Andr­ze­jus Du­da ket­vir­ta­die­nį sa­kė no­rin­tis, kad ša­lies rin­kė­jai lap­kri­čio mė­ne­sį bal­suo­tų re­fe­ren­du­me dėl kons­ti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mo.

A. Duda prašo Senato patvirtinti referendumo datą – lapkričio 10–11 dienas, kai Lenkija minės 100-ąsias nepriklausomybės metines.

Prezidentas kalbėjo šaliai švenčiant Konstitucijos dieną, kuria paminima 1791-ųjų gegužės 3 dieną priimta Abiejų Tautų Respublikos konstitucija.

Valdančioji konservatyvi partija „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS), kuriai parėmus A. Duda buvo išrinktas, nori pakeisti dabartinę, nuo 1997 metų galiojančią konstituciją. Partija teigia, kad dabartinė konstitucija gina buvusių komunistų privilegijas socialinėje struktūroje.

Tačiau politiniai oponentai skeptiškai vertina PiS motyvus, turėdami omenyje partijos veiksmus po 2015 metų rinkimų pergalės, kuriais buvo apkarpyta teismų, žiniasklaidos ir kitų institucijų nepriklausomybė.