Kongo Demokratinėje Respublikoje ašarinėmis dujomis vaikomi protestuojantieji prieš Kabilą
Kon­go De­mo­kra­ti­nės Res­pub­li­kos sau­gu­mo pa­jė­gos šū­viais į orą ir aša­ri­nė­mis du­jo­mis vai­kė žmo­nes, su­si­rin­ku­sius Kin­ša­sos mies­te, kur pro­tes­tuo­ti prieš pre­zi­den­to Jo­sep­ho Ka­bi­los val­džios pra­tę­si­mą kvie­tė ka­ta­li­kų baž­ny­čia, nors to­kios de­mons­tra­ci­jos yra užd­raus­tos.

„Kai mes meldėmės, kariai ir policininkai užėjo į bažnyčios teritoriją ir ėmė leisti ašarines dujas į bažnyčią, kur vyko mišios, – sakė vienas Šv. Mykolo parapijos Bandalungvos komunos tikintysis. – Jie mus išvaikė“.

Prezidento J. Kabilos kadencija baigėsi dar 2016-ųjų rugsėjį, bet dėl karų rinkimai vis buvo atidėliojami.

Lapkritį Kongo DR rinkimų komisija pranešė prezidento ir parlamento rinkimus surengsianti 2018-ųjų gruodį.