Komunizmo nusikaltimų muziejaus idėjų konkursą Taline laimėjo Japonijos architektas
Ja­po­nų ar­chi­tek­to Shus­hei En­do pro­jek­tas „Rau­do­no­ji ero­zi­ja“ lai­mė­jo pir­mą vie­tą tarp­tau­ti­nia­me Ko­mu­niz­mo nu­si­kal­ti­mų mu­zie­jaus idė­jų kon­kur­se.

Šis muziejus turėtų būti įkurtas Baterijos jūrinės tvirtovės ir kalėjimo komplekse Taline.

Tarptautinį idėjų konkursą dėl Komunizmo nusikaltimų muziejaus Baterijos komplekse organizavo Estijos istorinės atminties institutas. Jo laimėtoju tapo gerai pasaulyje žinomo japonų architekto projektas „Raudonoji erozija“.

Iš viso konkursui buvo pristatyta 13 darbų iš Japonijos, Islandijos, Latvijos, Lenkijos, Estijos, Malaizijos, Švedijos, Vengrijos ir Suomijos architektų.

Kanadoje gyvenantis architektas teisėjų komisijos narys Tonu Altosaaras (Tonus Altosaras) sakė, kad idėjų konkursas iš esmės buvo sėkmingas – jo dalyviai gali didžiuotis savo pasiekimais, o tvirtovės ir kalėjimo kompleksui buvo pasiūlyta labai stiprių plėtros idėjų.

„(Konkurso) nugalėtojas Japonijos architekto darbas „Raudonoji erozija“ yra visapusiškas sprendinys, žvelgiant iš istorinės perspektyvos, visiškai atitinkantis muziejaus misiją. Verta paminėti, kad jame numatyta gera pėsčiųjų jungtis su Jūrų muziejumi ir stilinga landšafto architektūra“, – sakė T. Altosaaras.

Komisijos pirmininkas Meeli Niinepuu atkreipė dėmesį į laimėtojo darbe labai gerai atsispindintį jo autoriaus regiono suvokimą.

„Įdomi pati per muziejaus patalpas einančios raudonos linijos idėja. Aiškiai pastebimas Berlyno – Sankt Peterburgo ašies simbolizmas pastate ir mole į jūrą, kuris dar bus pastatytas. Ši ašis simbolizuoja nusikaltimus žmogiškumui, kurie iš esmės yra vienodi visur, kur bebūtų vykdomi“, – kalbėjo jis.

„Dabar mums reikia nuspręsti dėl Baterijos komplekso projekto plėtos valstybiniame lygmenyje. Čia tikrai turi atsirasti Komunizmo nusikaltimų muziejus, kuris šviestų žmones iš Estijos ir viso pasaulio ir perspėtų apie totalitarizmo ir vertybių laisvės grėsmes“, – kalbėjo T. Altosaaras.